Új Magyarország Vidékfejlesztési Program EU Home

Elfogadásra került a végleges stratégia

Rövid link: http://dunamellekleader.hu/hun/s_!news/i__2/i__315 | Feltöltés időpontja: 2016. június 30. 18:33
Az Egyesület közgyűlése 2016. június 9-i ülésén elfogadta a 2014–2020 programozási időszak keretében megvalósítani kívánt LEADER Helyi Fejlesztési Stratégiáját.


A dokumentum a márciusban jóváhagyott első tervezethez képest csak kismértékben módosult, az értékelést végző szervezet által kiadott javaslatok, észrevételek alapján. A május 26-án, illetve a június 9-én megtartott közgyűlésen is érkeztek építő jellegű javaslatok az intézkedések kapcsán, melyeket a tervezést koordináló csoport beépített, javított, ezekkel módosítva került sor a stratégia végleges elfogadására.
A benyújtott végleges stratégiát az Irányító Hatóság értékeli, amennyiben szükségesnek ítéli meg átdolgozásra visszaküldi. A végleges stratégia alapján a pályázati felhívások meghirdetésére becsléseink szerint csak ez év végén kerülhet sor.
A HACS területéhez tartozó 9 település vállalkozói, civil szervezetei és önkormányzatai kisléptékű mikrovállalkozás fejlesztésére, helyi termék előállításra és piacra jutásra, településkép és közterületek javítására, aktív turisztikai szolgáltatások fejlesztésére, helyi összefogást erősítő települési rendezvényekre, illetve civil szervezetek eszközfejlesztésére igényelhetnek forrást. A 294,95 millió forintos fejlesztési forráskeret a tervek szerint kb. 88 kisléptékű projekt megvalósulásához járulhat hozzá.
A stratégia letölthető a következő linkről:
http://nrw.dunamellekleader.hu/docs/hfs/2016.06.09.%20HFS%20v%e9gleges%20K%f6zgy%fbl%e9s%20%e1ltal%20j%f3v%e1hagyott.pdf