Új Magyarország Vidékfejlesztési Program EU Home

Elfogadták a módosított Helyi Fejlesztési Stratégiát

Rövid link: http://dunamellekleader.hu/hun/s_!news/i__2/i__339 | Feltöltés időpontja: 2017. május 30. 14:34
A Kolon Menti Leader Egyesület tagsága a 2017. május 29-én tartott közgyűlésén elfogadta a tervezési területéhez tartozó módosított Helyi Fejlesztési Stratégiát.

A tavalyi évben elkészített, majd elfogadott Helyi Fejlesztési Stratégiákat, a helyi pályázati felhívások megjelenése előtt, a LEADER Helyi Akciócsoportoknak önhibájukon kívül szükséges módosítaniuk. Ennek elsőszámú oka, hogy 2016-os év végén az Irányító Hatóság közölte a Helyi Akciócsoportokkal, hogy a 2007-2013-as fejlesztési időszakról az új fejlesztési időszakra áthúzódó kötelezettségvállalások, ún. determináció miatt a LEADER fejlesztési keretek csökkentek. A fejlesztési források tekintetében a Kolon Menti HACS területére összesen 249.529.563 Ft jut. A HACS működési forrása 47.791.491 Ft, így a működési forrás felhasználást is módosítottuk. („9. Indikatív pénzügyi terv”). A forráscsökkenés következtében az intézkedésekre allokált források módosultak, ezzel párhuzamosan az indikátorokat is csökkentettük. Tehát 7 fő munkahelyteremtés helyett csak 3 főt vállalunk a fejlesztési forrásból. („8. Cselekvési terv”, „7.2 A stratégia célhierarchiája”, „8.5 Monitoring és értékelési terv”)

Az egyes intézkedések és a hozzájuk allokált fejlesztési forrás:

  1. Nem mezőgazdasági mikrovállalkozások fejlesztése, forráskeret: 92.029.563 Ft;

  2. Helyben megtermelt mezőgazdasági termékek feldolgozásának, értékesítésének és hálózatba szervezésének támogatása, forráskeret: 37.500.000 Ft;

  3. Tanyasi bemutatógazdaságok támogatása, forráskeret: 0 Ft (más forrásból valósulnak meg a fejlesztések);

  4. Településkép és közterületek állapotának javítása, forráskeret: 45.000.000 Ft;

  5. A térség természeti és táji értékeire alapozott aktív turizmushoz kötődő szolgáltatások fejlesztése, a helyi szereplők partnerségén alapuló promóciós tevékenységeinek megvalósítása, forráskeret: 45.000.000 Ft;

  6. A hátrányos helyzetűek esélyegyenlőségét elősegítő foglalkoztatási programok és képzések ösztönzése, forráskeret: 0 Ft (más forrásból valósulnak meg a fejlesztések);

  7. Helyi közösségi összefogását erősítő, kulturális, sport és egészségfejlesztést szolgáló rendezvények támogatása, forráskeret: 15.000.000 Ft;

  8. Civil szervezetek térségi szerepének növelése, forráskeret: 15.000.000 Ft;

 

Az 1. intézkedésünk pályázati felhívás tervezetének kidolgozása tapasztalataira alapozva az alapelveket és kiválasztási kritériumokat újragondoltuk. („8. Cselekvési terv”)

Az indikátorok módosításával kevesebb munkahelyteremtést vállaltunk, mely megköveteli az 1. specifikus cél elnevezésének kiegészítését, mivel a forráscsökkentés miatt nem várunk el számottevő munkahelyteremtést, inkább a munkahely megtartásra helyeztük a hangsúlyt: "Mikrovállalkozások innovációs- és versenyképességének növelése, munkahelyteremtő  képességének erősítése" helyett "Mikrovállalkozások innovációs- és versenyképességének növelése, munkahelyteremtő és -megtartó képességének erősítése".

A kapcsolódó valamennyi szöveges részben is átírtuk a munkahelyteremtést „munkahelyteremtés és -megtartásra”.

8.1. pont, 1. és 2. intézkedésnél felsorolt alapelveknél az alábbi mondatot javítottuk:
"Meglévő épület energiahatékonyságának javítására (kizárólag: szigetelés, külső nyílászáró csere, fűtéskorszerűsítés, megújuló energia alkalmazása) irányuló projekt esetén elvárás legalább 10 %-os energiamegtakarítás elérése, amelyet épületenergetikai tanúsítvány benyújtásával szükséges alátámasztani." helyett ""Meglévő épület energiahatékonyságának javítására (kizárólag: szigetelés, külső nyílászáró csere, fűtéskorszerűsítés) irányuló projekt esetén elvárás legalább 10 %-os energiamegtakarítás elérése, amelyet épületenergetikai tanúsítvány benyújtásával szükséges alátámasztani."

Tehát a megújuló energia törlésre került, melynek oka, hogy az épületenergiahatékonysághoz a megújuló energiát nem szeretnénk hozzá kapcsolni, mivel, ha az ügyfél esetlegesen olyan megújuló energiára pályázik, amit technológiához hasznosít, akkor ezen kritériumnak való megfelelés vizsgálata problémát okozhat.

8.1. pont, 1., 2., 4., 5. intézkedésnél a "4. Támogatható tevékenység területek meghatározása" pontban kiegészítéseket tettünk (kisléptékű infrastruktúra, épületenergiahatékonyság, megújuló energia, védjegyrendszerhez való csatlakozás)

 

Központi iránymutatás alapján valamennyi intézkedést meg kell nyitni legkésőbb 2017. december 31-ig, valamint meg kell jelentetni az összes felhívást október 31-ig. Ennek megfelelően a forrásfelhasználást 2017. évre átütemeztük. („9. Indikatív pénzügyi terv”), illetve a megvalósítás tervezett időintervallumát is kitoltuk minden intézkedés esetén 2020.12.31-ig. – „8. Cselekvési terv”

 

A HBB taglistát a megjelent eljárásrendnek megfelelően módosításra került. („2. számú melléklet”)

Helyi Bíráló Bizottság tagjai

Név

Képviselt szféra

Képviselt szakterület

Balogh József

civil szféra

településfejlesztés, közösségfejlesztés

Balogh Károly

közszféra

közösségfejlesztés, településfejlesztés, mezőgazdaság, feldolgozóipar

Schindler János Antal

vállalkozói szféra

mezőgazdaság, kultúra, művészet, településfejlesztés

Sörösné Boldoczki Tímea

civil szféra

ifjúságvédelem, közösségfejlesztés

Szőke-Tóth Mihály

közszféra

településfejlesztés, közösségfejlesztés, kultúra

Helyi Bíráló Bizottság póttagjai

Név

Képviselt szféra

Képviselt szakterület

Bús Lajos

vállalkozói szféra

mezőgazdaság, településfejlesztés

Cseh Szakáll Sándor

civil szféra

közösségfejlesztés, településfejlesztés

Füredi János

közszféra

közösségfejlesztés, településfejlesztés

 

Az IH a fenti módosításokat jóváhagyta, az alábbi kiegészítéseket kérte:

  • Az intézkedések ütemezésénél a megvalósítás tervezett időintervallum kezdő időpontját aktualizálni szükséges, 2017.01.01. helyett 2017. II. félévre. („8. Cselekvési terv”)

Az ESB logó helyett az EMVA logót szükséges szerepeltetni. (Fedőlap)

A módosított HFS egységes szerkezetben letölthető a Helyi Fejlesztési Stratégia 2014-20 menüpontban.