Új Magyarország Vidékfejlesztési Program EU Home

Folyamatos módosítások a pályázati felhívásokban

Rövid link: http://dunamellekleader.hu/hun/s_!news/i__2/i__310 | Feltöltés időpontja: 2016. április 7. 10:55
Két pályázati felhívás beadási határidejének módosításáról döntött a Miniszterelnökség, melynek köszönhetően több ideje lesz az ügyfeleknek a szükséges dokumentumok előkészítésére, így a rendelkezésre álló összesen mintegy 40,9 milliárd forintos keret sikeres lekötésére.

A kormány kiemelt feladatának tekinti a 2014-2020 közötti uniós ciklusban a vidéki térség felzárkóztatását és a vidéki emberek életszínvonalának javítását. A célok elérését szolgálja a Vidékfejlesztési Program keretében megjelent, a „Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítése” és a „Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése” című pályázatok.

Annak érdekében, hogy az ügyfelek számára elegendő idő jusson a pályázati feltételek megismerésére és a szükséges dokumentumok előkészítésére, a Miniszterelnökség a tervezettnél később nyitja meg a két pályázatot. A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak korszerűsítését támogató pályázatra 2016. április 21-től, a mezőgazdasági kisüzemek fejlesztésére pedig 2016. március 31-től kizárólag elektronikus úton nyújthatók be a kérelmek a www.mvh.gov.hu weboldalon.

A „Településképet meghatározó épületek felújítása” pályázati felhívás szakmai tartalmának módosítása is folyamatban van a „TOP - Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” c. kiírással való lehatárolás miatt.

Ezzel egyidejűleg felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a Miniszterelnökség folyamatosan dolgozik a kiírások szakmai tartalmán, ezért egyes felhívások, illetve mellékletei tartalmi módosítására is sor került (pl. Mezőgazdasági termékek értéknövelés, AKG), illetve kerülhet a jövőben is, ezért naprakészen kísérjék figyelemmel a pályázati közleményeket www.szechenyi2020.hu oldalon.