Új Magyarország Vidékfejlesztési Program EU Home

Fontos változások a kertészeti géptámogatás kapcsán

Rövid link: http://dunamellekleader.hu/hun/s_!news/i__2/i__326 | Feltöltés időpontja: 2016. december 16. 10:23 | portfolio.hu
Csak azok vásárolhatnak kertészeti gépeket a közelmúltban megjelent kertészeti géptámogatási pályázatból, akiknek a kapcsolt vállalkozásokat is figyelembe véve az üzemméretük legalább 75 %-a kertészeti tevékenységből származik - hívja fel a figyelmet a fontos, lényegében szigorítást jelentő változásra a szecshenyi2020.hu friss közleménye.


A kormány hivatalos pályázati oldalán két közlemény is megjelent a "Kertészet korszerűsítése - kertészeti gépbeszerzés támogatása" című (VP2-4.1.3.5-16 kódszámú) felhívással kapcsolatban. Az egyik arra figyelmeztet, hogy változott a pályázat beadásának nyitónapja 2017. január 6-ra és ezzel együtt módosulnak a pályázatok szakaszos beadása kapcsán az értékelési határnapok is (minden hónap 6. napján lezárul egy-egy értékelési szakasz, azaz az eddig beérkezett pályázatokat egy csomagban bírálják el).
A másik közlemény arra figyelmeztet, hogy a pályázatnál nagyon oda kell figyelni arra, hogy pontosan ki jogosult támogatást igénybe venni. Eszerint a felhívás 3.1.1. d) és e) pontok szerinti tevékenységek (traktor, talajművelő és műtrágyaszóró gépek beszerzése) vonatkozásában abban az esetben igényelhető támogatás, ha a támogatási kérelmet benyújtó igazolja, hogy a felhívás 4.1.1. a) pontja alapján meghatározott mezőgazdasági tevékenységből számított üzemméretének legalább 75 %-a kertészeti tevékenységből származik.
A közlemény emlékeztet rá, hogy a felhívás főszabályként előírja, hogy a Standard Termelési Érték (a továbbiakban STÉ) megállapításakor a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény alapján partner, illetve kapcsolódó vállalkozásnak minősülő vállalkozások mezőgazdasági üzemeinek STÉ-it is figyelembe kell venni.
A figyelemfelhívás szerint e főszabály alkalmazása érvényes a felhívás 3.4.1..1. C) 7. és 8. pontjai tekintetében is. Ennek megfelelően a partner, illetve kapcsolódó vállalkozásnak minősülő vállalkozások együttes üzemméretének vizsgálata a legalább 75 %-os kertészeti tevékenységből származó üzemméret igazolása során is szükséges.
A felhívás keretében egyébként a céloknak megfelelő projekteket egyéni projekt esetén maximum 10 millió Ft, kollektív projekt esetén maximum 20 millió Ft vissza nem térítendő támogatásban részesítik a rendelkezésre álló forrás erejéig, ami összesen a két fókuszterületi megosztás alapján összesen 18,08 milliárd forint.
A pályázati felhívás itt érhető el: https://www.palyazat.gov.hu/vp2-4135-16-kertszet-korszerstse-kertszeti-gpbeszerzs-tmogatsa-1