Új Magyarország Vidékfejlesztési Program EU Home

Indul a 2023-2027-es időszak LEADER program tervezése

Rövid link: http://dunamellekleader.hu/hun/s_!news/i__2/i__515 | Feltöltés időpontja: 2023. február 27. 09:10
A 2014-2020-as programozási időszak elhúzódása miatt a következő tervezési ciklus csak 5 éves lesz.

2023. szeptemberig valamennyi LEADER csoportnak el kell készítenie az új, KAP Stratégiai Tervhez illeszkedő Helyi Fejlesztési Stratégiáját.

A Kolon Menti Leader Egyesület 2015 óta 9 településsel működik. Terveink szerint a jelenlegi 9 településsel folytatjuk a programot a jövőben is. A stratégiai tervezés fő állomásai a megalapozó statisztikai adatok aktualizálása, a 2014-2022-es stratégia értékelése, SWOT analízis elkészítése, a stratégia célhierarchiájának, indikátorainak és intézkedéseinek meghatározása. A tervezés során az egyesület munkaszervezete számít az illetékességi területén működő civil szervezetek, vállalkozások és önkormányzatok együttműködésére. Előre meghirdetett időpontokban workshopok kerülnek majd megrendezésre, melyen várjuk a szervezetek aktív részvételét. Ezek időpontjáról és helyéről a honlapunkon tájékozódhatnak, illetve tagjaink részére elektronikus formában eljuttatjuk a meghívót.