Új Magyarország Vidékfejlesztési Program EU Home

Indul a LEADER stratégiai tervezés

Rövid link: http://dunamellekleader.hu/hun/s_!news/i__2/i__292 | Feltöltés időpontja: 2015. szeptember 28. 13:53
A 2014 – 2020 programozási időszakban a Dunamellék Leader Egyesületnek ismételten lehetősége nyílik saját fejlesztési stratégiájának elkészítésére és megvalósítására. A LEADER Akciócsoportok újraszervezése már másfél évvel ezelőtt elindult, a júliusi utolsó területegyeztetéseket követően következő hónapban elindulhat a komoly tervezési munka.

Az elkövetkező időszakban az Egyesület illetékességi területe 9 településre terjed ki: Izsák, Orgovány, Fülöpszállás, Jakabszállás, Bócsa, Ágasegyháza, Helvécia, Ballószög, Fülöpháza. Mivel a HACS illetékességi területe nagymértékben átalakul, ezért a tervezési munkát a térség helyzetértékelésével, a gazdasági és társadalmi folyamatok jellemzésével, SWOT analízis elkészítésével kezdjük. Fontos a 2007–2013-as tervezési időszakban elért eredmények számbavétele is. A helyzetértékelés alapján történik majd a fő célkitűzések kijelölése és az azok elérését segítő intézkedések meghatározása, melyek a LEADER pályázatok alapjául szolgálnak majd!


A Dunamellék HACS által felhasználható forráskeret várható mértéke kb. 350 millió Ft lesz, mely a fejlesztési forrásokon túl már magában foglalja a feladatellátásához biztosított működési forrást is. A rendelkezésre álló fejlesztési forrás tehát rendkívül alacsony, ezért annak hatékony felhasználása fontos, így ismét számítunk a térség szereplőinek aktivitására, projekt ötleteire.
Amennyiben van fejlesztési elképzelése, kérjük, juttassa el projektjavaslatát munkaszervezetünkhöz. Fontos, hogy a LEADER program keretében olyan, kisléptékű fejlesztések részesülhetnek támogatásban, melyeket más operatív/ágazati program nem támogat, illetve amelyek megfelelően tükrözik a LEADER-szerűséget (innováció, együttműködések, partnerség, stb.). A LEADER stratégiai célok között szerepelhetnek a gazdasági aktivitás mikro-szintjének fenntartását, a lakosság humán közszolgáltatásokhoz való hozzájutását, illetve azok elérésének előmozdítását, a vidéki térség, mint vállalkozási tér, lakóhely és turisztikai célpont fejlesztését, a helyi közösségek aktivitásának, felelősségvállalásának és együttműködési készségeinek erősítését célzó fejlesztési elképzelések. A LEADER céloknak lehetőség szerint illeszkedniük kell a többi Operatív Program intézkedéseihez is (EFOP, TOP, GINOP, KEHOP).


A stratégiai tervezését a Tervezést Koordináló Csoport (TKCS) koordinálja majd, mely megválasztására október hónapban kerülhet sor. A korábbi évek gyakorlata alapján a munkaszervet látja majd el a feladatot, de a tervezői munkában való részvétel, illetve az üléseken való jelenlét lehetősége adott.


A Helyi Fejlesztési Stratégia kidolgozásával kapcsolatos tudnivalókról, eseményekről a honlapon tájékozódhatnak majd, valamennyi hír, információ megtalálható lesz a „Hírek”, illetve „Helyi Fejlesztési Stratégia 2014-2020” menüpont alatt.