Új Magyarország Vidékfejlesztési Program EU Home

Indul a monitoring adatszolgáltatás

Rövid link: http://dunamellekleader.hu/hun/s_!news/i__2/i__305 | Feltöltés időpontja: 2016. január 12. 11:54
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) és az Európai Halászati Alap (EHA) keretében támogatásban részesült ügyfelek monitoring adatszolgáltatási időszaka a megelőző évek gyakorlatához képest korábban, már 2016. január 25-én indul. Az adatszolgáltatást 2016. március 04-ig kell teljesíteni, amelyre kizárólag elektronikus úton van lehetőség.

Felhívjuk a figyelmet a kötelező évenkénti egyszeri adatellenőrzés elvégzésére, mely minden évben az elsőként benyújtandó elektronikus kérelem benyújtás (ideértve az adatszolgáltatás benyújtását is) előfeltétele, az MVH által működtetett Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben.
A korábbi évekhez hasonlóan az adatszolgáltatást ügyfélkapus bejelentkezéssel lehet elvégezni az alábbi módon:
A monitoring adatszolgáltatás elvégzésére jogosult személy a www.mvh.gov.hu oldalon az „Elektronikus ügyintézés" menüben az e-monitoring alkalmazást kiválasztva, ügyfélkapus hozzáférésén keresztül, az ügyfél-azonosító beírásával töltheti ki az ügyfél nevére szóló adatlapot.
A monitoring adatszolgáltatás elvégzésére jogosult személyek:
1. Az a természetes személy ügyfél, aki rendelkezik saját ügyfélkapuval.
1. Azok a nem természetes személy ügyfelek, amelyek egyetlen törvényes képviselővel rendelkeznek, meghatalmazás létesítése helyett, elsődleges képviselő útján is teljesíthetik monitoring adatszolgáltatási kötelezettségüket.
1. Az ügyfél meghatalmazottja vagy kamarai meghatalmazottja, amennyiben jogosultsága kiterjed a monitoring adatszolgáltatás elvégzésére.
Az adatszolgáltatás teljesítésének részletes feltételeiről a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) a beadási időszak kezdete előtt közlemény formájában részletes tájékoztatást nyújt honlapján (www.mvh.gov.hu).
További kérdésekkel az MVH Központi ügyfélszolgálatához az ugyfelszolgalat@mvh.gov.hu e-mail címen, a (+36-1) 374-3603 és a (+36-1) 374-3604 telefonszámon, vagy kirendeltségi ügyfélszolgálatainkhoz fordulhatnak ügyfeleink.