Új Magyarország Vidékfejlesztési Program EU Home

Júliusban indulnak a 2016-os tanyafejlesztési pályázatok

Rövid link: http://dunamellekleader.hu/hun/s_!news/i__2/i__313 | Feltöltés időpontja: 2016. június 13. 20:55
Közzétették a 2016. évi Tanyafejlesztési Program pályázati felhívásait és útmutatóit. A program keretében a tanyán élők három célterületre, összesen 725 millió forintos keretösszegben nyújthatnak be támogatási kérelmeket 2016. július 8-tól forráskimerülésig, de legkésőbb augusztus 8-ig.

A támogatás igénybevételének előfeltétele, hogy a pályázó - legkésőbb a pályázat benyújtásáig – a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalnál érvényes ügyfélazonosító számmal rendelkezzen.

A pályázati adatlap kitöltése kizárólag elektronikus úton történhet. A kitöltött adatlapot, az elektronikus felületen történő véglegesítés után ki kell nyomtatni és cégszerű aláírással ellátva (1 eredeti és 1 másolati példányban, mellékletekkel együtt) 5 napon belül postán kell eljuttatni a Herman Ottó Intézet (1223 Budapest, Park u. 2.) részére.

Forráskimerülés esetén a Földművelésügyi Minisztérium jogosult felfüggeszteni a pályázat benyújtási időszakát.

A pályázat célja a tanyasi életmód hátrányainak csökkentése, sajátos értékeinek megmentése, megőrzése, valamint a tanyasi gazdálkodás megújítása, újjáélesztése, a tanyasi életmód hátrányainak csökkentése, sajátos értékeinek megmentése, megőrzése.

A vissza nem térítendő támogatásra vonatkozóan igényt kizárólag tanyás térségből lehet benyújtani, melyek jelen esetben Bács-Kiskun megye, Békés megye, Csongrád megye, Hajdú-Bihar megye, Jász-Nagykun-Szolnok megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye összes járása, továbbá Pest megye Ceglédi, Dabasi, Gyáli, Monori, Nagykátai, Nagykőrösi, Ráckevei, Szigetszentmiklósi, illetve Vecsési járása.

Tanyának minősül a település külterületén fekvő, legfeljebb 1 hektár nagyságú olyan földrészlet, amelyhez a föld mellett növénytermesztés és állattenyésztés, továbbá az ezekkel kapcsolatos termékfeldolgozás és terméktárolás céljára létesített lakó- és gazdasági épület, illetve ilyen épületcsoport is tartozik, vagy az olyan földrészlet, amely az ingatlan-nyilvántartásban tanyaként szerepel.

A program keretében a pályázók három célterületre igényelhetnek támogatást, az alábbiaknak megfelelően:

 1. célterület: települési és térségi fejlesztések támogatására:

 1. tanyasi termékek védjegy- és minőségrendszerének bevezetésére, fejlesztésére: ennek keretében támogatás vehető igénybe tanyasi termékek védjegy- és minőségrendszerének bevezetésére, fejlesztésére.

 2. a tanyagondnoki szolgálatok fejlesztésére:

- tanyagondnoki szolgálatok tevékenységének fejlesztésére, gépjárműbeszerzés kivételével,

- tanyasi gazdálkodók oktatására, képzésére

- tanyasi közösségi ház kialakítására

- tanyasi idegenforgalmat támogató szolgáltatások fejlesztésére

- igényvezérelt közlekedési rendszer fejlesztésére

- tanyagondnokokat összefogó civil szervezetek fejlesztésére, együttműködéseik kialakítására

- esélyegyenlőségi programok szervezésére tanyasi lakosok számára

- mobil egészségügyi szűrővizsgálatok végzésének szervezésére tanyai lakosok számára

 1. tanyákon élők egészséges ivóvízzel történő ellátása érdekében szükséges vízminőség vizsgálatok elvégzésére: ennek keretében támogatás vehető igénybe komplex bakteriológiai, kémiai és biológiai vizsgálatok végzésére, amelynek minimális technikai feltételei:

 • a vizsgálatot akkreditált labor végzi

 • a vízmintavételt a labor szakemberei végzik

 • a kút pontos helyét GPS koordinátákkal is meghatározzák

 • a kút pontos típusát (ásott, fúrt) és mélységét is meghatározzák

 • a kapott értékeket írásban és elektronikus úton is rögzítik.

Előnyt jelent a pályázattal érintett tanyán élő:

- rendszeres szociális támogatásban részesülő állandó lakosok nagyobb aránya

- tanyasi kutak száma, amelyek vízminőség vizsgálatát elvégzik.

 1. tanyasi lakosokat célzó lakó- és vagyonbiztonsági eszközök, rendszerek, valamint a biztonságot fokozó kommunikációs eszközök beszerzésére, telepítésére: ennek keretében támogatás vehető igénybe tanyasi lakosokat célzó lakó- és vagyonbiztonsági eszközök, rendszerek, valamint a biztonságot fokozó kommunikációs eszközök beszerzésére, telepítésére.

Az értékelés során előnyt élvez, ha

 • a fejlesztés már működő rendszerhez kapcsolódik

 • a projekt keretében biztonságot fokozó táblákat használnak

 • biztosított a házhoz menő riasztófelügyelet működtetése

 • a projekt vizuális képrögzítő eszközök beszerzését, telepítését is tartalmazza

 • a helyi polgárőrséget is bevonják a projekt fenntartása során

 1. szigetüzemű külterületi közvilágítás kialakítására tanyákra vezető bekötőutak kereszteződésénél és tanyasi buszmegállóban: ennek keretében támogatás vehető igénybe szigetüzemű külterületi közvilágítás kialakítására a tanyákra vezető bekötőutak kereszteződésénél és tanyasi buszmegállóban.

Az értékelés során előnyt élvez, ha

 • megújuló energiával fog működni a közvilágítás

 • a fejlesztés tartalmaz olyan helyen közvilágítás kialakítását, amely tanyákra vezető földút kereszteződésénél, vagy buszmegálló esetében tanyákra vezető földút mellett valósul meg

 • több szigetüzemű külterületi közvilágítás kialakítására terjed ki a fejlesztés.

Keretösszeg: 200.000.000,- Ft

 • tanyasi termékek védjegy- és minőségrendszerének bevezetése, fejlesztése esetén: 15 millió Ft

 • a tanyagondnoki szolgálatok fejlesztésére esetén: 95 millió Ft

 • a tanyákon élők egészséges ivóvízzel történő ellátása érdekében szükséges vízminőség vizsgálatok elvégzése esetén: 15 millió Ft

 • tanyasi lakosokat célzó lakó- és vagyonbiztonsági eszközök, rendszerek, valamint a biztonságot fokozó kommunikációs eszközök beszerzése, telepítése esetén: 35 millió Ft

 • szigetüzemű külterületi közvilágítás kialakítása tanyákra vezető bekötőutak kereszteződésénél és tanyasi buszmegállóban esetén: 40 millió Ft

Megítélhető maximum támogatási összeg:

- Tanyasi termékek védjegy- és minőségrendszerének bevezetése, fejlesztése vonatkozásában 5 millió Ft (maximális támogatás intenzitás 90%)

- A tanyagondnoki szolgálatok fejlesztése vonatkozásában 2- millió Ft-tól 10 millió Ft-ig terjedhet, mely a megpályázott alcéloktól függően változik (maximális támogatás intenzitás 90%)

- A tanyákon élők egészséges ivóvízzel történő ellátása érdekében szükséges vízminőség vizsgálatok elvégzése 2 millió Ft (maximális támogatás intenzitás 100%)

- Tanyasi lakosokat célzó lakó- és vagyonbiztonsági eszközök, rendszerek, valamint a biztonságot fokozó kommunikációs eszközök beszerzése, telepítése 5 millió Ft (maximális támogatás intenzitás 90%)

- Szigetüzemű külterületi közvilágítás kialakítása tanyákra vezető bekötőutak kereszteződésénél és tanyasi buszmegállóban 5 millió Ft (maximális támogatás intenzitás 90%)

A pályázat benyújtására jogosultak:

1) a „tanyasi termékek védjegy- és minőségrendszerének bevezetése, fejlesztése” cél esetében a tanyás térségben található települési önkormányzatok, önkormányzati konzorciumok, önkormányzat által alapított a tanyás térség településein székhellyel rendelkező gazdasági társaságok, a tanyás térség településein székhellyel rendelkező és ott működő civil szervezetek, a tanyás térség településein székhellyel rendelkező tanyai piacszövetkezetek

2) a „tanyagondnoki szolgálatok fejlesztése” cél esetében:

a) a „tanyagondnoki szolgálatok tevékenységének fejlesztése, gépjárműbeszerzés kivételével” cél esetében a tanyás térségben található települési önkormányzatok, és tanyás térségben található önkormányzati társulások, egyházak, tanyás térségben működő önálló jogi személyiséggel rendelkező egyházi szervek, tanyás térségben működő civil szervezetek

b) a „tanyasi gazdálkodók oktatása, képzése” cél esetében a tanyás térségben található települési önkormányzatok, és tanyás térségben található önkormányzati társulások, egyházak, tanyás térségben működő önálló jogi személyiséggel rendelkező egyházi szervek, tanyás térségben működő civil szervezetek

c) a „tanyasi közösségi ház kialakítása” cél esetében a tanyás térségben található települési önkormányzatok, és tanyás térségben található önkormányzati társulások, egyházak, tanyás térségben működő önálló jogi személyiséggel rendelkező egyházi szervek, tanyás térségben működő civil szervezetek

d) a „tanyasi idegenforgalmat támogató szolgáltatások fejlesztése” cél esetében a tanyás térségben található települési önkormányzatok, és tanyás térségben található önkormányzati társulások, egyházak, tanyás térségben működő önálló jogi személyiséggel rendelkező egyházi szervek, tanyás térségben működő civil szervezetek

e) az „igényvezérelt közlekedési rendszer fejlesztése” cél esetében a tanyás térségben található települési önkormányzatok, és tanyás térségben található önkormányzati társulások, egyházak, tanyás térségben működő önálló jogi személyiséggel rendelkező egyházi szervek, tanyás térségben működő civil szervezetek

f) a „tanyagondnokokat összefogó civil szervezetek fejlesztése, együttműködéseik kialakítása” cél esetében a tanyás térségben működő tanyagondnoki szolgálatokat összefogó civil szervezetek

g) az „esélyegyenlőségi programok szervezése tanyai lakosok számára” cél esetében a tanyás térségben található települési önkormányzatok, és tanyás térségben található önkormányzati társulások, egyházak, tanyás térségben működő önálló jogi személyiséggel rendelkező egyházi szervek, tanyás térségben működő civil szervezetek

h) a „mobil egészségügyi szűrővizsgálatok végzésének szervezése tanyai lakosok számára” cél esetében a tanyás térségben található települési önkormányzatok, és tanyás térségben található önkormányzati társulások, egyházak, tanyás térségben működő önálló jogi személyiséggel rendelkező egyházi szervek, tanyás térségben működő civil szervezetek

3) a „tanyákon élők egészséges ivóvízzel történő ellátása érdekében szükséges vízminőség vizsgálatok elvégzése” cél esetében a tanyás térségben található települési önkormányzatok, önkormányzati konzorciumok, tanyás térségben található helyi önkormányzati társulások, a tanyás térségek megyei önkormányzatai, valamint tanyás térségben működő civil szervezetek

4) a „tanyasi lakosokat célzó lakó- és vagyonbiztonsági eszközök, rendszerek, valamint a biztonságot fokozó kommunikációs eszközök beszerzése, telepítése” cél esetében a tanyás térségben található települési önkormányzatok, önkormányzati konzorciumok, a tanyás térségben található helyi önkormányzati társulások, egyházak, a tanyás térségben működő önálló jogi személyiséggel rendelkező egyházi szervek, a tanyás térségben működő tanyagondnoki feladatokat ellátó, illetve tanyagondnokokat összefogó civil szervezetek

5) a „szigetüzemű külterületi közvilágítás kialakítása tanyákra vezető bekötőutak kereszteződésénél és tanyasi buszmegállóban” cél esetében a tanyás térségben található települési önkormányzatok

2. célterület: tanyagazdaságok indításának és fejlesztésének mezőgazdasági csekély összegű támogatására

1) 0 Standard Termelési Értékkel (a továbbiakban: STÉ) rendelkező, azaz induló tanyagazdaság fejlesztésére irányuló pályázati projekt esetében:

a) tanyai lakóépület felújítására villamos energia, ivóvíz, valamint szennyvíz-kezelés és elhelyezéshez kapcsolódó fejlesztések kivételével a pályázatban foglalt támogatott összköltség legfeljebb 50%-ig

b) gazdálkodási célú épületek felújítására, építésére

c) gazdálkodási gépek, kisgépek, eszközök fejlesztésére, beszerzésére

d) karám, kerítés létesítésére, felújítására

e) szaporító anyag vásárlására, beszerzésére

f) állatállomány kialakítására

g) tanyai termékek feldolgozását biztosító feldolgozó kapacitások létesítésére, fejlesztésére

h) tanyagazdaság energetikai megújítására (villamos energia fejlesztések kivételével)

i) tanyai lakó- és vagyonbiztonsági eszközök, rendszerek, valamint a biztonságot fokozó kommunikációs eszközök beszerzése, telepítésére

2) 1-5999 STÉ-vel rendelkező tanyagazdaság fejlesztésére irányuló pályázati projekt esetében: a) tanyai lakóépület felújítására villamos energia, ivóvíz, valamint szennyvíz-kezelés és elhelyezéshez kapcsolódó fejlesztések kivételével a pályázatban foglalt támogatott összköltség legfeljebb 50%-ig

b) gazdálkodási célú épületek felújítására, építésére

c) gazdálkodási gépek, kisgépek, eszközök fejlesztésére, beszerzésére

d) karám, kerítés létesítésére, felújítására

e) szaporító anyag vásárlására, beszerzésére

f) állatállomány kialakítására, bővítésére

g) tanyai termékek feldolgozását biztosító feldolgozó kapacitások létesítésére, fejlesztésére

h) tanyagazdaságok energetikai megújítására (villamos energia fejlesztések kivételével)

i) tanyai lakó- és vagyonbiztonsági eszközök, rendszerek, valamint a biztonságot fokozó kommunikációs eszközök beszerzésére, telepítésére

3) 6000 STÉ feletti tanyagazdaság fejlesztésére irányuló pályázati projekt esetében:

a) tanyai lakóépület felújítására villamos energia, ivóvíz, valamint szennyvíz-kezelés és elhelyezéshez kapcsolódó fejlesztések kivételével a pályázatban foglalt támogatott összköltség legfeljebb 50%-ig

b) szaporító anyag vásárlására, beszerzésére

c) állatállomány kialakítására, bővítésére

d) tanyai lakó- és vagyonbiztonsági eszközök, rendszerek, valamint a biztonságot fokozó kommunikációs eszközök beszerzésére, telepítésére

A pályázat benyújtására jogosultak köre:

az a magánszemély, őstermelő, vagy egyéni vállalkozó jogosult, (aki az ezeket bizonyító dokumentumok valamelyikének másolatával ezt igazolja, és azt a pályázathoz mellékeli) aki a jelen pályázati kiírásban meghatározott tanyás térségben található település valamelyikén

a) lakóhelye szerint 2016. január 1. előtti időponttól kezdve életvitelszerűen tanyán, mint lakóhelyén, vagy a lakóhelyével azonos településhez tartozó tanyán, mint tartózkodási helyén él, (a lakcímkártya és a személyazonosító igazolvány másolatával kell alátámasztani, amelyet a pályázathoz mellékelni kell)

b) a tanya a földhivatali ingatlan-nyilvántartás szerint a saját, a házastársa, a testvére, valamely egyenes ágbeli rokona, vagy a családi gazdaság tagjának tulajdonában van (a postára adás napjánál 30 napnál nem régebbi hiteles tulajdoni lap – szemle vagy teljes – másolatának eredeti példányával - amely lehet E-hiteles tulajdoni lap is - kell bizonyítani, amelyet a pályázathoz mellékelni kell). A megküldött dokumentum nem lehet egyszerű fénymásolat, és tartalmaznia kell, hogy az adott helyrajzi szám mely címhez tartozik, mely címnek meg kell egyeznie a lakcímkártyán feltüntetett címmel), és

c) aki megfelel az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet) 11/A. §-ban foglalt követelményeknek, és d) eleget tett az Európai Bizottság európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatás visszafizetésére kötelező határozatában foglalt feltételeknek.

A 6000 STÉ feletti tanyagazdaság fejlesztésére irányuló pályázati projekt esetében további feltétel, hogy

a) a pályázó 2012., 2013. és 2014. évi összes bevételének, valamint 2012., 2013. és 2014. évben a nem önálló tevékenységből származó jövedelmének összegéből számított átlag legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott, és

b) a 2012., 2013. és 2014. évi mezőgazdasági tevékenységből származó bevételének átlaga nem haladta meg a nettó nyolcmillió forintot.

Keretösszeg: 400.000.000,- Ft

A megítélhető támogatás maximális összege pályázónként legfeljebb 3 millió forint.

A támogatás mértéke az összes jogosult, elszámolható költség – a támogatási keret lekötésének mértékétől vagy a pályázó által az előírtnál nagyobb arányú saját forrás vállalásától függően – legfeljebb 75%-a, fiatal gazdálkodók esetében (a pályázat benyújtásakor a 40. életévét még nem töltötte be) az összes jogosult költség legfeljebb 90%-a.

A komplex, több célt megvalósító pályázatok az értékelés során előnyt élveznek!

A fenti célokra nyújtott támogatás az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a mezőgazdasági ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1408/2013/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: mezőgazdasági csekély összegű rendelet) szerinti mezőgazdasági csekély összegű támogatásnak minősül.

3. célterület: tanyák lakóépületének felújítására, valamint lakó- és vagyonbiztonságot szolgáló egyéni fejlesztésekre

1) a tanyai lakóépület felújítására villamos energia, ivóvíz, valamint szennyvíz-kezelés és elhelyezéshez kapcsolódó fejlesztések kivételével

2) tanyai lakó- és vagyonbiztonsági eszközök, rendszerek, valamint a biztonságot fokozó kommunikációs eszközök beszerzésére, telepítésére.

A pályázat benyújtására jogosultak köre

az a magánszemély (a továbbiakban: pályázó) jogosult, aki a jelen pályázati kiírásban meghatározott tanyás települések valamelyikén

 1. a) lakóhelye szerint 2016. január 1. előtti időponttól kezdve életvitelszerűen tanyán, mint lakóhelyén, vagy a lakóhelyével azonos településhez tartozó tanyán, mint tartózkodási helyén él, (a lakcímkártya és a személyazonosító igazolvány másolatával kell alátámasztani, amelyet a pályázathoz mellékelni kell)

 2. lévő olyan tanyán él, amely a földhivatali ingatlan-nyilvántartás szerint a saját, a házastársa, a testvére, valamely egyenes ágbeli rokona, vagy a családi gazdaság tagjának tulajdonában van, amit a következő melléklettel szükséges a pályázatban alátámasztani: a postára adás napjánál 30 napnál nem régebbi hiteles tulajdoni lap – szemle vagy teljes másolatának eredeti példánya, amely lehet E- hiteles tulajdoni lap is; a megküldött dokumentum nem lehet egyszerű fénymásolat és tartalmaznia kell, hogy az adott helyrajzi szám mely címhez tartozik, mely címnek meg kell egyeznie a lakcímkártyán feltüntetett címmel.

Keretösszeg: 125.000.000,- Ft

A megítélhető támogatás maximális összege projektenként legfeljebb 4 millió forint.

A támogatás mértéke az összes jogosult, elszámolható költség – a támogatási keret lekötésének mértékétől, vagy a pályázó által az előírtnál nagyobb arányú saját forrás vállalásától függően – legfeljebb 75%-a.

Az elektronikus pályázati felület, a felhívás részletei, valamint a kapcsolódó dokumentumok a következő linken érhetőek el: www.hoi.hu/app/tanya/index_main.php