Új Magyarország Vidékfejlesztési Program EU Home

Két önkormányzati VP pályázati felhívás jelent meg

Rövid link: http://dunamellekleader.hu/hun/s_!news/i__2/i__308 | Feltöltés időpontja: 2016. február 11. 19:48
Egyszerre 2 Európai Uniós pályázat is megjelent önkormányzatok, nonprofit szervezetek és egyházak számára, összesen 38,9 milliárd forintos keretösszeggel. Fontos kiemelni, hogy támogatási kérelmet kizárólag MVH ügyfél-azonosítóval rendelkező támogatást igénylő nyújthat be.

Az alábbiakban összefoglaljuk az egyes pályázati kiírások főbb tudnivalóit: rendelkezésre álló kertet, jogosultsági feltételeket, támogatható tevékenységeket. A pályázati felhívások teljes terjedelmükben elérhetők a www.szechenyi2020.hu oldalon.

Felhívjuk T. Ügyfeleink figyelmét, hogy a Kolon Menti Leader Egyesület vállalja az alábbi pályázatok elkészítését, projekt menedzsmentjét és elszámolásának lebonyolítását. 7 éves tapasztalattal rendelkezünk vidékfejlesztési pályázatok elkészítése terén, forduljanak hozzánk bizalommal!

Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés (VP-6-7.4.1.16)

A felhívás célja a vidéki térségekben található, településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója és energetikai fejlesztése, a közösségi funkciókat ellátó létesítmények energetikai korszerűsítése, továbbá a többfunkciós közösségi terek létrehozása és fejlesztése.

A célok elérése érdekében az alábbi célterületek mentén lehetséges a fejlesztések megvalósítása:

1. célterület: az állami vagy önkormányzati funkciót nem magában foglaló közösségi funkciókat ellátó létesítmények energetikai korszerűsítése, illetve a megújuló energiaforrások használata;

2. célterület: a vidéki térségek településképét meghatározó épületek külső rekonstrukciója és energetikai korszerűsítése;

3. célterület: többfunkciós közösségi tér/szolgáltató központok létrehozása, fejlesztése.

A projekt keretében megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek:

1. célterület:

- a fejlesztéssel érintett épület energetikai korszerűsítését szolgáló külső és belső felújítás, korszerűsítés, átalakítás

- megújuló energia hasznosítását célzó fejlesztés

2. célterület:

- Településképet meghatározó épületek külső felújítása: a fejlesztéssel érintett épület, épületek, épületrészek külső felújítása.

3. célterület:

- Többfunkciós közösségi tér/szolgáltató központ létrehozása, fejlesztése:

    • a fejlesztéssel érintett épület külső és belső felújítása, korszerűsítése, bővítése;

    • a fejlesztéssel érintett szolgáltatáshoz kapcsolódó eszközbeszerzés maximum 3 millió forint bekerülési értékig.

Támogatást igénylők köre:

1. célterület esetében:

- vidéki térségben működő települési önkormányzat, települési nemzetiségi önkormányzat,  önkormányzati társulás, nonprofit szervezet, egyházi jogi személy;

- vidéki térségben ingatlantulajdonnal vagy székhellyel, vagy telephellyel rendelkező nonprofit szervezet, egyházi jogi személy.

2. célterület esetében:

- vidéki térségben működő települési önkormányzat, települési nemzetiségi önkormányzat, önkormányzati társulás, nonprofit szervezet, egyházi jogi személy;

- vidéki térségben ingatlantulajdonnal vagy székhellyel, vagy telephellyel rendelkező nonprofit szervezet, egyházi jogi személy.

3. célterület esetében:

- 1000 fő lakosság szám alatti vidéki térségben működő települési önkormányzat, települési nemzetiségi önkormányzat, önkormányzati társulás, nonprofit szervezet, egyházi jogi személy;

- 1000 fő lakosság szám alatti vidéki térségben ingatlantulajdonnal vagy székhellyel, vagy telephellyel rendelkező nonprofit szervezet, egyházi jogi személy.

A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg mértéke: 26,9 milliárd Ft. A pályázatok benyújtására 2016. március 28-tól van lehetőség.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege és mértéke a felhívás célterületeit tekintve a vidéki térségek településeire vonatkozóan a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet járási kategóriáinak megfelelő besorolás alapján az alábbiak szerint került megállapításra:

 

A támogatás maximális összege

Maximális támogatási intenzitás

Maximális támogatási intenzitás

Maximális támogatási intenzitás

Maximális támogatási intenzitás

A 290/2014. (XI.26.) Korm. rendelet szerinti kategóriába tartozó járásban lévő település

 

nem besorolt

kedvezményezett

fejlesztendő

komplex programmal fejlesztendő

1. célterület

50 millió Ft

75%

85%

90%

95%

2. célterület

50 millió Ft

75%

85%

90%

95%

3. célterület

30 millió Ft

75%

85%

90%

95%

 

A felhívás a www.szechenyi2020.hu honlapon itt érhető el.


 

Egyedi szennyvízkezelés (VP-6-7.2.1.2-16)

A felhívás keretében a vidéki térségben lévő, kizárólag 2000 lakosegyenérték alatti településekről/településrészekről nyújthatnak be pályázatot a települési önkormányzatok, illetve társulásaik. Az intézkedés átfogó célja a vidéki települések épített infrastrukturális eszközeinek kisléptékű fejlesztése. Jelen pályázati felhívás lehetőséget nyújt a 2000 lakosegyenérték alatti szennyvízkibocsátással jellemezhető települések, településcsoportok számára, a 2000 lakosegyenérték alatti vidéki településeknek, valamint a 2000 lakosegyenérték alatti településrészek esetében az autonóm természetközeli, illetve egyedi szennyvíztisztítási megoldások létesítésre.

A támogatásra rendelkezésre áll keretösszeg: 12 Mrd Ft. Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: maximum 155 millió Ft.

A Felhívás keretében önállóan a következő tevékenységek támogathatók:

a) Kisebb kapacitású, egyedi szennyvízkezelő berendezések beszerzésének segítségével a tisztított szennyvíz felszíni vízbe vagy elszikkasztás után talajba vezetése;

b) Nagyobb kapacitású, több lakóingatlant kiszolgáló, egyedi szennyvízkezelő berendezések beszerzése 50 lakosegyenértékig, a hozzá kapcsolódó gyűjtőhálózat kialakítása;

c) Egyedi, zárt szennyvíztárolók létesítése, az azokból nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz meglévő szabad kapacitással és fogadó műtárggyal rendelkező művi szennyvíztisztító telepre szállítása;

d) A vízügyi és vízvédelmi hatóság által a szennyvíztisztító telepre határozattal megállapított bírság, vagy szintén határozattal a szennyezéscsökkentési ütemtervben megfogalmazott kötelezés alapján, továbbá a befogadó jó állapotának elérése érdekében a már meglévő, üzemelő 2000 lakosegyenérték alatti biológiai szennyvíztisztító telepek tisztított szennyvizének utótisztítása természetközeli szennyvíztisztítási eljárással;

e) Decentralizált szennyvízkezelés: gyűjtőrendszer és egyedi szennyvízkezelő berendezések a tisztított szennyvíz helyben tartásával, természetközeli tisztított szennyvíz hasznosítással (pl. nyárfás öntözés), vagy utótisztításával, felszíni víz, vagy talaj befogadóval;

f) Gyűjtőrendszer és elé kapcsolt biológiával rendelkező természetközeli szennyvíztisztító telep kiépítése a tisztított szennyvíz felszíni vízbe vezetésével, vagy helyben tartásával, illetve a tisztított szennyvíz részbeni vagy teljes hasznosításával.

A pályázatok benyújtására 2016. április 15-től van lehetőség. A 290/2014 (XI. 26.) Korm. rendelet szerinti kategóriába tartozó járásban lévő település maximális támogatási intenzitása az alábbiak szerint alakul: nem besorolt: 75%, kedvezményezett: 85%, fejlesztendő: 90%, komplex programmal fejlesztendő: 95%.

A felhívás a www.szechenyi2020.hu honlapon itt érhető el.