Új Magyarország Vidékfejlesztési Program EU Home

Megjelent a Vidékfejlesztési Program öntözésfejlesztést támogató pályázati felhívása

Rövid link: http://dunamellekleader.hu/hun/s_!news/i__2/i__311 | Feltöltés időpontja: 2016. május 12. 15:24
A 2016. május 11-én megjelent a mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztésére kiírt felhívás (VP2-4.1.4-16) keretében mintegy 49,5 milliárd forint áll a gazdálkodók rendelkezésére. Az Európai Bizottsággal folytatott hosszas és eredményes egyeztetésének köszönhetően a korábbi összeg többszöröse áll a magyar gazdálkodók rendelkezésére a mezőgazdasági vízgazdálkodás fejlesztését célzó beruházások uniós forrásból való finanszírozására. 


A felhívás célja a mezőgazdasági termelés biztonsága és a klímaváltozáshoz való alkalmazkodása érdekében a vízvisszatartás, a vízkészleteinkkel való fenntartható gazdálkodás, takarékos öntözési technológiák elterjesztése, a klímaváltozásnak ellenálló termelési módszerek és fenntartható területhasználat biztosítása, a felszíni és felszín alatti víztestek mennyiségi szempontból jó állapotba hozásához és/vagy a jó állapotuk megőrzéséhez szükséges intézkedések támogatása.  
A támogatásra jogosult mezőgazdasági termelők és csoportjaik egyaránt benyújthatják igényüket a támogatásra, akik egyéni beruházás esetén maximum 500 millió forint, kollektív beruházás esetén pedig maximum 1 milliárd forint vissza nem térítendő támogatásban részesülhetnek.
Támogatható öntözőberendezések vízellátását biztosító vízvisszatartás létesítményeinek kialakítása, szűrőmezők létrehozása a keletkezett felesleges és a gazdálkodás szempontjából káros vizek összegyűjtést követő tápanyag terhelésének csökkentése céljából, meliorált utak kialakítása, meglévő öntözőberendezések vízfelhasználás hatékonyságának javítása, új öntözőberendezések beszerzése, öntözőrendszerek energiafelhasználás hatékonyságának javítása.

Az érintettek pályázatukat kizárólag elektronikus úton nyújthatják be a www.mvh.gov.hu weboldalon 2016. július 6. és 2018. július 6. között. Ezen időszak alatt az első értékelési határnap 2016. november 7. Ezen határnapig benyújtott projektek együttesen kerülnek elbírálásra. Fontos, hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőzően megkezdett projekthez nem igényelhető támogatás.
A pályázati felhívás részleteiről a https://www.palyazat.gov.hu/megjelent-a-mezgazdasgi-vzgazdlkodsi-gazat-fejlesztst-tmogat-felhvs linken tájékozódhatnak az érintettek.