Új Magyarország Vidékfejlesztési Program EU Home

Öt VP pályázati felhívás jelent meg

Rövid link: http://dunamellekleader.hu/hun/s_!news/i__2/i__307 | Feltöltés időpontja: 2016. február 2. 22:01
Egyszerre 5 uniós pályázat is megjelent a mezőgazdasági termelők és termelői csoportok, termelői szervezetek számára, összesen 80,5 milliárd forintos keretösszeggel. Négy pályázatra konzorciumi formában is van lehetősége a termelőknek pályázni. A pályázatok célja a kertészeti ágazatokban tevékenykedő mezőgazdasági termelők versenyképességének javítása, melyet a termelők együttműködésével terveznek megvalósítani. Fontos kiemelni, hogy támogatási kérelmet kizárólag az ügyfél-azonosítóval rendelkező támogatást igénylő nyújthat be mind a négy pályázati felhívás esetében.

 

 

Az alábbiakban összefoglaljuk az egyes pályázati kiírások főbb tudnivalóit: rendelkezésre álló kertet, jogosultsági feltételeket, támogatható tevékenységeket. A pályázati felhívások teljes terjedelmükben elérhetők a szechenyi2020.hu oldalon.

Felhívjuk T. Ügyfeleink figyelmét, hogy a Kolon Menti Leader Egyesület vállalja az alábbi pályázatok elkészítését, projekt menedzsmentjét és elszámolásának lebonyolítását. 7 éves tapasztalattal rendelkezünk vidékfejlesztési pályázatok elkészítése terén, forduljanak hozzánk bizalommal!

"Kertészet korszerűsítése - ültetvénytelepítés támogatására öntözés kialakításának lehetőségével" című (VP-2-4.1.3.2.-16 kódszámú) felhívás:

 • A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló egész tervezett keretösszeget, 19 milliárd forintot, egy összegben nyitják meg.

 • A támogatott projektek várható száma 300 db.

 • A rendelkezésre álló keretösszeget fókuszterületekre bontják, melyek a felhívás bizonyos tevékenységcsoportjait támogatják.

 • A támogatási kérelmek benyújtására 2016. március 9-től lesz lehetőségük a termelőknek.

 • Üzleti terv benyújtása kötelező.

 • A projekt fizikai befejezésére a Támogatói Okirat kézbesítését követő naptól számított legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre.

 • A projektek megvalósítási területe Magyarország.

 • Fenntartási kötelezettség éve a gyümölcsfajtól függ, 5 vagy 10 év.

 • Mezőgazdasági termelők, termelői csoportok, termelői szervezetek igényelhetnek támogatást. Konzorciumi formában is van lehetőség pályázatot benyújtani.

 • Tartalmi értékelés során minimum 50 pontot kell elérni, míg az üzleti terv esetében a minimális elérendő pontszám 30 pont.

 • Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: egyéni projekt esetén maximum 75 millió Ft, kollektív projekt esetén maximum 150 millió Ft.

 • A támogatás mértéke a támogatási területtől és a támogatást igénylőtől függ.

 • Az igénybe vehető maximális előleg mértéke a megítélt támogatás 50 %-a.


Támogatható tevékenységek: 

 • Ültetvény telepítése és korszerűsítése: új ültetvények telepítése, valamint a meglévő ültetvények felújítása, korszerűsítése, fajtaváltás, művelésmód-váltás

 • Meghatározott területnagyságot elérő, a pályázat benyújtásának időpontjáig a telepítéstől számított 12 évnél nem öregebb, vagy új, vagy cserélt ültetvényekben kiépített öntözőrendszer vízellátását biztosító a vízvisszatartás létesítményeinek támogatása fenntartható vízkészlet-gazdálkodás biztosításával, ezen belül víztározók létesítésének támogatása közepes nagyságú tározók kialakítása révén, amelyek mérete már megengedi, hogy öntözővíz kivétel is lehetséges legyen

 • Meghatározott területnagyságot elérő, a telepítéstől számított 12 évnél nem öregebb, vagy új, vagy cserélt ültetvény

 • Meghatározott területnagyságot elérő, a telepítéstől számított 12 évnél nem öregebb, vagy új, vagy cserélt ültetvények víztakarékos öntözési infrastruktúrájának és kapcsolódó műtárgyainak kiépítése

 • Meghatározott területnagyságot elérő, a telepítéstől számított 12 évnél nem öregebb, vagy új, vagy cserélt ültetvények energiatakarékos öntözési technológiák beszerzésének támogatása, öntözőberendezések energiafelhasználás hatékonyságának javítása


"
Kertészet korszerűsítése - gyógy- és fűszernövény termesztés fejlesztése" című (VP2-4.1.3.3-16 kódszámú) felhívás,

 • A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg, azaz 3 milliárd forint, egy összegben kerül megnyitásra.

 • A rendelkezésre álló keretösszeget fókuszterületekre bontják, melyek a felhívás bizonyos tevékenységcsoportjait támogatják.

 • A támogatott projektek várható száma 100 db.

 • A támogatási kérelmek benyújtására 2016. március 3. napjától lesz lehetőség.

 • Támogatható tevékenységek az évelő gyógy-, aroma- és fűszernövény ültetvény telepítése és korszerűsítése: új ültetvények telepítése, valamint a meglévő ültetvények felújítása, korszerűsítése.

 • Üzleti terv benyújtása kötelező.

 • A projekt fizikai befejezésére a Támogatói Okirat kézbesítését követő naptól számított legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre.

 • A projektek megvalósítási területe Magyarország.

 • Fenntartási időszak a cserje típusú növények esetében 5-20 évig terjedő időszak, nem cserjés és félcserjés típusúaknál 2-25 évig terjedő időszak van meghatározva fajonként.

 • Mezőgazdasági termelők, termelői csoportok, termelői szervezetek igényelhetnek támogatást. Konzorciumi formában is van lehetőség pályázatot benyújtani.

 • Tartalmi értékelés során minimum 50 pontot kell elérni, míg az üzleti terv esetében a minimális elérendő pontszám 30 pont.

 • Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: egyéni projekt esetén maximum 50 millió Ft, kollektív projekt esetén maximum 100 millió Ft.

 • A támogatás mértéke a támogatási területtől és a támogatást igénylőtől függ.

 • Az igénybe vehető maximális előleg mértéke a megítélt támogatás 50 %-a.


"Kertészet korszerűsítése - gombaházak - hűtőházak létrehozására, meglévő gombaházak - hűtőházak korszerűsítése" című (
VP2-4.1.3.4-16 kódszámú) felhívás,

 • A rendelkezésre álló tervezett keretösszeg, azaz 22,5 milliárd forint, egy összegben kerül megnyitásra.

 • A támogatási kérelmek benyújtására 2016. március 7. napjától 2018. március 6. napjáig van lehetőség.

 • A rendelkezésre álló keretösszeget fókuszterületekre bontják, melyek a felhívás bizonyos tevékenységcsoportjait támogatják.

 • A támogatott projektek várható száma: 350 db.

 • Üzleti terv benyújtása kötelező.

 • Felújítás, vagy bővítés esetében az MVH által lefolytatott, előzetes helyszíni szemlét követően kezdhető meg a beruházás.

 • A projekt fizikai befejezésére a Támogatói Okirat kézbesítését követő naptól számított legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre.

 • A projektek megvalósítási területe Magyarország.

 • Fenntartási időszak 5 év.

 • Támogatást igényelhet mezőgazdasági termelő, termelői csoport és termelői szervezet. A pályázat konzorciumi formában is benyújtható.

 • Tartalmi értékelés során minimum 50 pontot kell elérni, míg az üzleti terv esetében a minimális elérendő pontszám 30 pont.

 • A projektek megvalósítási területe Magyarország.

 • Tartalmi értékelés során minimum 50 pontot kell elérni, míg az üzleti terv esetében a minimális elérendő pontszám 30 pont.

 • Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: egyéni projekt esetén maximum 500 millió Ft, kollektív projekt esetén maximum 1 milliárd Ft.

 • A támogatás mértéke a támogatási területtől és a támogatást igénylőtől függ.

 • Az igénybe vehető maximális előleg mértéke a megítélt támogatás 50 %-a.


Támogatható tevékenységek: 

 • A kertészeti termelőtevékenységet szolgáló létesítmények építése

 • Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek

 • Új vagy meglévő fóliaházak vagy üvegborítású növényházak esetében megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása


"Kertészet korszerűsítése- üveg- és fóliaházak létesítése, energiahatékonyságának növelése geotermikus energia felhasználásának lehetőségével" című (VP-2-4.1.3.1.-16 kódszámú) felhívás.

 • A támogatási kérelmek benyújtására 2016. március 1. napjától lehetőséges.

 • A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 22 milliárd forint.

 • A rendelkezésre álló keretösszeget fókuszterületekre bontják, melyek a felhívás bizonyos tevékenységcsoportjait támogatják.

 • A támogatott projektek várható száma: 250 db.

 • Üzleti terv benyújtása kötelező.

 • Felújítás, vagy bővítés esetében az MVH által lefolytatott, előzetes helyszíni szemlét követően kezdhető meg a beruházás.

 • A projekt fizikai befejezésére a Támogatói Okirat kézbesítését követő naptól számított legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre.

 • A projektek megvalósítási területe Magyarország.

 • Fenntartási időszak 5 év.

 • Támogatást igényelhet mezőgazdasági termelő, termelői csoport és termelői szervezet. A pályázat konzorciumi formában is benyújtható.

 • Tartalmi értékelés során minimum 50 pontot kell elérni, míg az üzleti terv esetében a minimális elérendő pontszám 30 pont.

 • Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: egyéni projekt esetén maximum 500 millió Ft, kollektív projekt esetén maximum 1 milliárd Ft.

 • A támogatás mértéke a támogatási területtől és a támogatást igénylőtől függ.

 • Az igénybe vehető maximális előleg mértéke a megítélt támogatás 50 %-a.


Támogatható tevékenységek: 

 • Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek

 • Hűtőházak, hűtőtárolók, gombatermesztő létesítmények, komposztüzemek esetében megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása

 • A kertészeti termelőtevékenységet szolgáló létesítmények építése

 

Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése” című (VP2-6.3.1-16 kódszámú) felhívás

 • A pályázat célja a mezőgazdasági kisüzemek fejlesztését célzó tevékenységek támogatása. A támogatás különösen az adottságaik és ambícióik alapján fejlődőképes kisméretű mezőgazdasági termelők jövedelemszerzését és stabilitását segíti elő.

 • A pályázatok benyújtására 2016.03.21-től van lehetőség.

 • A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 14  milliárd forint.

 • Azok a – a 2004. évi XXXIV. törvény alapján – legfeljebb mikro- vagy kisvállalkozásnak minősülő mezőgazdasági termelők nyújthatnak be támogatási kérelmet, akik vagy amelyek a pályázat benyújtásának időpontjában főállású őstermelőnek vagy mikrovállalkozásnak, illetve mezőgazdasági termelőnek minősülő főállású egyéni vállalkozónak vagy szociális szövetkezetnek számítanak.

 • A támogatást igénylőnek az üzleti tervben vállalnia kell, hogy, legfeljebb négy éves időszak elteltével a mezőgazdasági termelő tevékenységből származó üzemmérete meghaladja a 6000 eurót, vagy a mezőgazdasági termelésből és Annex 1 termék feldolgozási tevékenységből származó értékesítés nettó árbevétele meghaladja a 6000 eurót.

 • A támogatást igénylő életvitelszerű tartózkodási helye, mezőgazdasági szociális szövetkezet esetén pedig a székhely címe már a támogatás benyújtását megelőző év január elsején a jogosult településen, vidéki térségen volt és ezt a projekt lezárásáig fent kell tartania.