Új Magyarország Vidékfejlesztési Program EU Home

Tanyafejlesztési Program

Rövid link: http://dunamellekleader.hu/hun/s_!news/i__2/i__115 | Feltöltés időpontja: 2011. augusztus 23. 10:15
Megjelent a 81/2011. (VIII. 11.) Vidékfejlesztési Minisztérium rendelete a Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás igénybevételének feltételeiről.

A Rendelet szerinti pályázati eljárás keretében vissza nem térítendő támogatás igényelhető.

E rendelet alapján támogatás vehető igénybe:

1.) a tanyák, valamint az alföldi tanyás térségek megőrzését és fejlesztését célzó települési és térségi fejlesztésekhez (1. célterület) az alábbi célokra igényelhető támogatás

a) tanyai termékek piacra jutásának elősegítése az alábbiak szerint:

aa) tanyai termékek város-vidék együttműködés keretében történő piacra juttatása,

ab) tanyai termékek értékesítését biztosító önkormányzati fenntartású helyi piacok létesítése, fejlesztése,

ac) tanyai termékek értékesítését biztosító önkormányzati boltok létesítése, fejlesztése,

ad) tanyai termékek feltárása,

ae) tanyai termékek védjegy- és minőségtanúsítási rendszerének bevezetése, fejlesztése,

af) tanyagazdaságokat összefogó, a termékeik piacra jutását segítő, a termékeik magasabb hozzáadott értékét

biztosító vertikális integrációk létrehozása, fejlesztése,

ag) tanyai termékek feldolgozását biztosító, önkormányzati tulajdonú helyi, kisléptékű feldolgozó kapacitások

létesítése, fejlesztése,

ah) tanyagazdák számára nyújtott, a piacra jutást, a termelést és helyi feldolgozást, a közvetlen értékesítést

segítő szolgáltatások biztosítása,

b) a tanyás térségek külterületi földútjainak karbantartását, rendszeres felújítását biztosító gépek, eszközök beszerzése,

c) a villany nélküli tanyák energiaellátását megújuló energiaforrásokkal biztosító önkormányzati fejlesztés,

d) a tanyákon élők egészséges ivóvízzel történő ellátása érdekében szükséges vízminőség vizsgálatok elvégzése,

e) a tanyagondnoki szolgálatok fejlesztése az alábbiak szerint:

ea) a tanyagondnoki szolgálatok tevékenységének fejlesztése,

eb) tanyagondnokokat összefogó támogatásra jogosult társadalmi szervezetek fejlesztése, valamint

f) térségi tanyafejlesztési programok kidolgozása.

2.) a tanyák és az alföldi tanyás térségek megőrzése, fejlesztése érdekében a tanyagazdaságok fejlesztéséhez (2. célterület) az alábbi célokra igényelhető támogatás:

a) tanyai lakóépület felújítása,

b) gazdálkodási célú épületek felújítása, építése,

c) gazdálkodási gépek, kisgépek, eszközök fejlesztése, beszerzése,

d) karám, kerítés létesítése, felújítása,

e) vetőmag, gyümölcsfa csemete vásárlása, beszerzése,

f) állatállomány kialakítása, bővítése,

g) tanyagazdaságok megújuló energiával történő energetikai megújítása,

h) egészséges ivóvíz beszerzéséhez szükséges létesítmények beruházása, valamint

i) természetközeli, egyedi szennyvíz-kezelés és elhelyezése.

 

Pályázat benyújtására jogosulta rendelet 1. mellékletében szereplő településen élő őstermelő, egyéni vállalkozó vagy családi gazdálkodó, önkormányzatok, önkormányzatok többcélú kistérségi társulásai, egyházak, társadalmi szervezetek.

A Tanyafejlesztési Program jogcímcsoport céljaihoz rendelt keretösszeg 825 millió Ft.

 

A célterületeken belül az egyes célokra igénybe vehető támogatás legmagasabb összegét a pályázati felhívások tartalmazzák.

Az igényelhető támogatás mértéke az 1. célterület esetében az összes elszámolható költség 90%-a,  a 2. célterület esetén az összes elszámolható költség 75%-a. A támogatás csak abban az esetben igényelhető az általános forgalmi adó összegét is tartalmazó fejlesztési összköltség alapján, ha a pályázónak a támogatásból megvalósított cél kapcsán ÁFA visszaigénylési joga nincs.

A pályázatokat a pályázati adatlapon – a pályázati felhívásban megadott határidőig és módon, az abban előírt tartalommal és mellékletekkel – a Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet (VKSZI) részére kell benyújtani. Az egyes célterületekre vonatkozóan külön pályázati felhívás és adatlap készül, amelyeket az agrárpolitikáért és agrár-vidékfejlesztésért felelős miniszter jóváhagyását követően a kormányzati portálon és a Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet a saját honlapján teszi közzé. Az egyes célterületeken belül egy pályázó egy célra kizárólag egy pályázatot nyújthat be. Az értékelést a VKSZI végzi.

Az elnyert támogatás legfeljebb 25%-os mértékéig – a szerződésben rögzített feltételek szerint – támogatási előleg nyújtható.