Új Magyarország Vidékfejlesztési Program EU Home

Tisztelt Kedvezményezett!

Rövid link: http://dunamellekleader.hu/hun/s_!news/i__2/i__32 | Feltöltés időpontja: 2010. február 15. 11:50
Mint az Ön előtt is ismert, minden az Új Magyarország Vidékfejlesztési Programból (ÚMVP) támogatásban részesülő Ügyfelet - így Önt is - a Program pénzügyi forrásainak felhasználásával megvalósított projekt esetén rendszeres monitoring adatszolgáltatási kötelezettség terhel, amelyről a 18/2009 (III. 6.) FVM rendelet rendelkezik.


A 2010. évi monitoring adatszolgáltatás teljesítésének részletes szabályairól a 20/ 2010. (II.12.) MVH Közleményben olvashatnak. Az adatszolgáltatásnak 2010. február 15. - 2010. március 16. kell eleget tenni.