Új Magyarország Vidékfejlesztési Program EU Home

Dunamelléki tájak fejlesztésével a megújuló vidékért

Rövid link: http://dunamellekleader.hu/hun/s_!news/i__2/i__101 | Feltöltés időpontja: 2011. május 30. 12:17
A Dunamellék Leader Helyi Közösség 2007. évben készítette el "Dunamelléki tájak fejlesztésével az Új Magyarországért" címet viselő Helyi Vidékfejlesztési Stratégiáját, melynek megvalósítására az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében nyílt lehetőség. A stratégia elkészítésének átfogó célja volt a Dunamellék Leader Helyi Közösség hosszú távú fejlődéséhez szükséges stratégiai irányvonalak és célrendszer kialakítása, a térség felzárkózásának és fejlődésének elősegítése a program végéig, azaz 2013-ig.

Azonban 2007. óta nemcsak a térségben, de hazai és globális szinten is olyan gazdasági és társadalmi változások mentek végbe, melyek megköveteték a stratégia általános felülvizsgálatát, a helyzetelemzés aktualizálását, valamint a térség erősségeinek és lehetőségeinek, fejlődési irányának, valamint a kitűzött céljainak újragondolását. Ennek megfelelően a Helyi Akciócsoport 2011 tavaszán felülvizsgálta fejlesztési elképzeléseit. A térség adottságait újragondolva, a jelenlegi helyzetképre építve meghatároztuk a térség jövőképét, a térség fejlődését elősegítő reális célkitűzéseket. A 2008-ban beköszöntő válság társadalmi-gazdasági hatásait és az időközben megváltozott helyi körülményeket, valamint a megvalósítás eddigi eredményeit figyelembe véve a Helyi Akciócsoport olyan stratégiát dolgozott ki, melynekközéppontjában a meglévő problémákra való hangsúlyosabb odafigyelés áll, az eredeti HVS-hez képest erőteljesebb, komplexebb, megoldási javaslatokkal történő kezelése.  A felülvizsgált HVS a „Dunamelléki tájak fejlesztésével a megújuló vidékért” címet kapta.

„Dunamelléki tájak fejlesztésével az Új Magyarországért„ Helyi Vidékfejlesztési Stratégia 2007-2010

„Dunamelléki tájak fejlesztésével a megújuló vidékért” Helyi Vidékfejlesztési Stratégia 2011