Új Magyarország Vidékfejlesztési Program EU Home

2012-ben nyújtandó támogatások részletes feltételeiről

Rövid link: http://dunamellekleader.hu/hun/s_!news/i__2/i__154 | Feltöltés időpontja: 2012. május 14. 14:12
Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy megjelent az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-ben nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 47/2012 (V. 11.) VM rendelet.

A mikrovállalkozásoknak kiírt pályázaton támogatásra az 5000 fő alatti lakosságszámú és a legfeljebb 100 fő/km2 népsűrűségű településeken működő mikrovállalkozás,induló mikrovállalkozás és az a természetes személy jogosult, aki vállalja, hogy a támogatás megítélését követően az első kifizetési kérelem benyújtásának időpontjáig egyéni vállalkozóként nyilvántartásba veteti magát és tevékenységét, amennyiben főállású alkalmazottat nem foglalkoztat, főállásban ekként végzi.

Az ügyfelek legalább 1 millió, legfeljebb 10 millió forintot igényelhetnek. A támogatás mértéke hátrányos helyzetű településeken 65%, egyébként 60%.

A pályázat keretében támogatás vehető igénybe a mikrovállalkozások fejlesztéseinek támogatására, a mikrovállalkozások megkezdett vagy tervezett gazdasági tevékenységéhez közvetlenül kapcsolódó alábbi, gazdaságon kívül végzett tevékenységre:

a) a fejleszteni kívánt tevékenységhez kötődő eszközök beszerzése

b) a gazdasági tevékenységgel érintett épülethez, épületrészhez, építményrészhez tartozó, a fejlesztési tevékenységhez kapcsolódó építési munka, új épület, építmény kialakítása;

c) csak a gazdasági tevékenységgel érintett épülethez vagy épületrészhez kapcsolódó kisléptékű infrastruktúra-fejlesztés;

d) minőségbiztosítási és környezetirányítási rendszer, szabvány bevezetése;

e) a Vhr. 31. §-ában meghatározott egyéb elszámolható kiadások;

f) a Vhr. 31. § (1) bekezdés c) pontjától eltérően eszközként elszámolható kiadás a vállalkozás támogatható tevékenységét szolgáló szoftver licencek ellenértéke.

A d)-f) pontjában meghatározott kiadások önállóan nem, kizárólag az a)-f) pontja szerinti kiadások valamelyikével együtt szerepelhetnek egy támogatási kérelemben.

Kisléptékű infrastruktúra-fejlesztésre legfeljebb 10 000 000 Fttámogatás igényelhető.

Minőségbiztosítási és környezetirányítási rendszer, szabvány bevezetésére legfeljebb 2 500 000 Fttámogatás igényelhető.

Tervezett tevékenység esetén, legkésőbb az első kifizetési kérelem benyújtásakor szerepelnie kell a tevékenyégnek a mikrovállalkozás bejelentett tevékenységei között, vagy természetes személy ügyfél esetén az első kifizetési kérelem benyújtásáig felvett tevékenységnek kell lennie.

Nem támogathatóa már működő mikrovállalkozás fejlesztése, amely vállalkozás árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenyégből származik. Nem igényelhető olyan fejlesztéshez támogatás, amely az Európai Unióról szóló Szerződés I. mellékletében szereplő termékek előállítására, elsődleges feldolgozására vagy turisztikai tevékenységre irányul, valamint amely az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 1. melléklet C. pontjában meghatározott ágazatokba tartozó tevékenységhez kapcsolódik.

Az ügyfél támogatási kérelmet olyan, az alábbiakban felsorolt település bel- vagy külterületén megvalósuló fejlesztésre nyújthat be, amely település bel- vagy külterületén a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában a természetes személy ügyfél, akkor lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel, mikrovállalkozás ügyfél székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkezik.

A Dunamellék LEADER HACS illetékességi területéről az alábbi települések jogosultak támogatásra:

Apostag, Bócsa, Dunaegyháza, Dunapataj, Dunatetétlen, Dusnok, Fajsz, Fülöpszállás, Harta, Homokmégy, Jakabszállás, Kunadacs, Kunpeszér, Orgovány, Öregcsertő, Szakmár, Szalkszentmárton, Tass, Újsolt, Újtelek.

A támogatási kérelmeket postai úton lehet benyújtani 2012. június 1-30 között. A Dunamellék Leader Egyesület munkaszervezete június hónapban több, a HACS illetékességi területéhez tartozó településen tájékoztató fórumot szervez, amely helyszíneit és időpontjait a honlapon közzétesszük!

A rendelet a Magyar Közlöny 57. számában jelent meg 2012. május 11-én.