Új Magyarország Vidékfejlesztési Program EU Home

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal TÁJÉKOZTATÓJA

Rövid link: http://dunamellekleader.hu/hun/s_!news/i__2/i__157 | Feltöltés időpontja: 2012. június 7. 14:09
a Soltvadkert és Vidéke Takarékszövetkezet végelszámolása miatt az MVH Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerébe bejelentett fizetési számlaszámok módosításáról

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSzÁF) H-JÉ-I-1277/2012. sz. határozatában visszavonta a Soltvadkert és Vidéke Takarékszövetkezet (a továbbiakban: Takarékszövetkezet) pénzügyi szolgáltatási és kiegészítő pénzügyi szolgáltatási tevékenység végzésére jogosító engedélyeit és kimondta a Takarékszövetkezet végelszámolását, valamint végelszámolóként a Hitelintézeti Felszámoló Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhelye: 1071 Budapest, Damjanich u. 11-15.) jelölte ki.
A végelszámolással kapcsolatos részletes információk az alábbi címen érhetők el:
http://www.hitelintezeti-felszamolo.hu/soltvadkert.html.

A Takarékszövetkezet közleménye értelmében ügyfeleinek számláin további átutalások nem kerülnek jóváírásra, az ügyfelek javára indított átutalásokat a Takarékszövetkezet visszafordítja, ezért a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) kifizetést a Takarékszövetkezet ügyfelei részére mindaddig nem teljesít, amíg azok új fizetési számlaszámot nem jelentenek be.

A fentiekre figyelemmelaz MVH kéri valamennyi érintett ügyfelét, aki az Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerbe a Soltvadkert és Vidéke Takarékszövetkezetnél vezetett fizetési számlaszámot jelentette be, hogy egy másik pénzintézetnél haladéktalanul nyisson új fizetési számlát, és azt a G002-es nyomtatványon jelentse be az MVH-nak!

A fizetési számlaszám módosítását „Regisztrációs módosító Lap" kitöltésével - személyesen, vagy postai úton - kell bejelenteni az MVH bármely kirendeltségén.

Az adatok módosítására irányuló kérelem nyomtatványai a www.mvh.gov.huweboldalról tölthető le. A módosító adatlap elérési címe:
http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/ugyfelnyilvantartas/g002_ugyfel_regisztracio_modos_20091115_1007397

A bejelentéshez csatolni kell az ügyfél nevére szóló fizetési számla létezését igazoló, két hónapnál nem régebbi fizetésiszámla-kivonat másolatát, vagy a számlát vezető pénzforgalmi szolgáltatónak a kérelem benyújtási időpontját megelőző két hónapnál nem régebbi nyilatkozatát, ami tartalmazza az ügyfél azonosításához szükséges adatokat, valamint az ügyfél nevére szóló fizetési számlaszámot.

Abban az esetben, amikor az ügyfél a Takarékszövetkezet végelszámolását követően nyitott új fizetési számlát, a kérelemhez  a számlát vezető pénzforgalmi szolgáltató nyilatkozatát kell csatolni, aminek  tartalmaznia kell az ügyfél azonosításához szükséges adatokat, valamint az ügyfél nevére szóló fizetési számlaszámot.

A fentiektől eltérően kell eljárnia azoknak az ügyfeleknek, akik a Takarékszövetkezettel - az ügyfél és a Takarékszövetkezet közötti finanszírozási (hitel) kapcsolattal összefüggő - az MVH ügyfél-nyilvántartási rendszerében rögzített fizetési számlaszámra vonatkozó megállapodást (a továbbiakban: banki megállapodás) kötöttek.  Amennyiben ezen ügyfelek a fizetési számlaszámukat meg kívánják változtatni, arra kizárólag abban az esetben van lehetőség, ha  a banki megállapodás ügyfél-nyilvántartási rendszerből való törléséhez a pénzforgalmi szolgáltató helyett a végelszámoló hozzájárul.

Az ügyfél és a pénzügyi intézmény/ek közötti megállapodás nyilvántartásból törlésére vagy módosítására irányuló kérelem nyomtatványai a www.mvh.gov.huweboldalról tölthetők le. A módosító adatlap elérési címe:
http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/ugyfelnyilvantartas/f002_adatlap__bankszamlaszam_m_20091115_1007400