Új Magyarország Vidékfejlesztési Program EU Home

Beszámoló a támogatási döntéssel érintett LEADER pályázatokról

Rövid link: http://dunamellekleader.hu/hun/s_!news/i__2/i__413 | Feltöltés időpontja: 2020. március 31. 14:22
Egy kivételével valamennyi HBB által támogatásra javasolt projekt rendelkezik már támogatói okirattal.

Miután 2019. decemberében a HBB döntött az utolsó 11 db helyi támogatási kérelemről is, 2020. márciusban a további 9 támogatott közül 8 átvehette támogatói okiratát. Az Irányító Hatóságnál több hónapig döntésre vártak a kérelmek, melyekre végül márciusban kötelezettséget vállaltak. 1 kérelem kötelezettségvállalása még folyamatban van.
A HACS által megjelentetett 6 intézkedés pályázati felhívása 2018. év eleje óta volt nyitva, összesen 63 db helyi támogatási kérelem érkezett be, melyből összesen 53 db kérelmet javasolt a HBB támogatásra, 3 kérelem elutasításra került, 7 db kérelem még a pályázati szakaszban visszavonásra került. A 3 elutasításról szóló értesítést is márciusban kaptak kézhez az érintettek.
A LEADER pályázatok a Kolon Ment HACS-nál ezennel lezárultak. További pályázati lehetőség akkor várható, ha esetlegesen egyes pályázók a megítélt támogatást nem használják fel, a támogatásról lemondanak, vagy csak részben használják fel.
A munkaszervezet az alábbiak szerint összefoglalta a pályázati időszak végszámait:
2018 óta összesen 307.512.500 Ft támogatási igény érkezett be a HACS-hoz. Ebből a jogos, jóváhagyható támogatási igény 277.172.065 Ft volt. A HACS rendelkezésre álló fejlesztési forrása 249.529.563 Ft volt eredetileg, melyhez 9.458.667 Ft kiegészítő támogatást nyújtott a program Irányító Hatósága, melyhez még egy +10% keret is társul, mely azt jelenti, hogy a rendelkezésre álló forrás 110%-áig lehet lekötni a forrásokat. Így valamennyi beérkezett, jogosultsági kritériumoknak megfelelő, a meghatározott minimum pontszámot elérő projekt támogatásban részesülhetett.
Több kedvezményezett megkezdte már a projekt megvalósítását. Jelenleg az 52 db támogatott kérelem kapcsán 10 kifizetési kérelem került összesen benyújtásra, melyből 7 egyben záró kifizetési kérelem volt, 3 pedig mérföldkőhöz kötődő. A kifizetés kérelmek alapján ezidáig lehívni kívánt támogatás összege: 31.213.678 Ft. Támogatás március 31-ig nem került kifizetésre.
Kísérjék figyelemmel honlapunkat! Amennyiben bármi kérdésük merül fel keressék a munkaszervezetet, amely készséggel áll rendelkezésükre!