Új Magyarország Vidékfejlesztési Program EU Home

Beszámoló LEADER projektekről

Rövid link: http://dunamellekleader.hu/hun/s_!news/i__2/i__503 | Feltöltés időpontja: 2022. június 29. 16:23
Folyamatban van a LEADER kedvezményezettek által elnyert projektek megvalósítása.

A HACS által korábban megjelentetett 6 intézkedés pályázati felhívása 2018. év eleje óta volt nyitva, 2020-ig, a felhívások lezárultáig összesen 63 db helyi támogatási kérelem érkezett be, melyből összesen 53 db kérelmet javasolt a Helyi Bíráló Bizottság támogatásra, 3 kérelem elutasításra, 7 db kérelem még a pályázati szakaszban visszavonásra került.
2022. június 30-ig az 53 db támogatott kérelem kapcsán 43 ügyfél 49 kifizetési kérelme került összesen benyújtásra, melyből 43 egyben záró kifizetési kérelem, 6 pedig mérföldkőhöz kötődő. A kifizetési kérelmek alapján 2022.06.30-ig lehívni kívánt támogatás összege: 200.689.821 Ft, a kifizetett támogatás pedig 178.780.925 Ft. A meg nem valósítandó kérelmek támogatási igénye kb. 50-60 millió forint, mely újra felhasználható válik a pályázók számára.
A HACS rendelkezésre álló fejlesztési forrása 249.529.563 Ft volt eredetileg, melyhez további 57.636.745 Ft, valamint 83.359.392 Ft fejlesztési forrásban részesültünk. Jelenleg összesen a plusz forrásokkal együtt 399.984.367 Ft fejlesztési forrás áll rendelkezésünkre. A megítélt és visszacsurgó források kapcsán 2 új pályázati felhívás megjelent 2021. július elején, melyekre folyamatosan érkeznek be pályázatok.
Kísérjék figyelemmel honlapunkat! Amennyiben bármi kérdésük merül fel keressék a munkaszervezetet, amely készséggel áll rendelkezésükre!
Továbbra is lehet pályázni a LEADER felhívásokra
Tavaly júliusban megjelent kettő új LEADER felhívás a Kolon Menti Leader Egyesület illetékességi területén, melyből önkormányzatok és mikrovállalkozásnak minősülő vállalkozások igényelhetnek támogatást tevékenységük fejlesztésére.
A gazdaságfejlesztési tárgyú felhívás keretében nem mezőgazdasági vállalkozások, gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók igényelhetnek támogatást tevékenységük fejlesztésére. A vállalkozások részére 60%-os támogatási intenzitás került megállapításra azzal a feltétellel, hogy ha munkahelyteremtést vállalnak, akkor az intenzitás 75%-ra emelkedik. A maximálisan igényelhető támogatás 15 millió forint. Mezőgazdasági és induló vállalkozások továbbra sem pályázhatnak.
A nem jövedelemtermelő tárgyú felhívás keretében kizárólag önkormányzatok pályázhatnak 95%-os támogatási intenzitással, maximálisan igényelhető támogatás 8,5 millió forint.
Támogatás az alábbi tevékenységekre igényelhető a felhívások keretében:
-  Épület, építmény felújítása, bővítése, korszerűsítése (nem energiahatékonyság)
-  Épület, építmény, technológiai rendszer felújítása, korszerűsítése (energiahatékonyság)
- Új épület, építmény építése
-  Új eszköz(ök), új gép(ek) beszerzése, új technológiai rendszer(ek) kialakítása
- Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák kialakítása
-  Eszközök és gépek beépítéséhez kapcsolódó építési tevékenység
- Projektarányos akadálymentesítés
-  Kisléptékű infrastruktúra-fejlesztés
- Immateriális javak beszerzése
- Marketing tevékenység
- Minőségbiztosítási rendszerhez való csatlakozás
- Tájékoztatás, nyilvánosság
Mindkét pályázati felhívás tartalmaz értékelési szempontrendszert, mely alapján kerülnek majd pontozásra a benyújtott támogatási kérelmek.  A rendelkezésre álló fejlesztési forrás jelenleg kb. 170 millió forint, melyből 100 millió forint a vállalkozások, 70 millió forint pedig az önkormányzatok részére áll rendelkezésre.
A felhívások kapcsán az igényelt támogatások összege kb. 252 millió forint, a rendelkezésre álló keret pedig 170.431.348 Ft. Azonban több támogatási kérelem visszavonásra került még a pályázati szakaszban, emiatt a valós támogatási igény kb. 170 millió forint körül mozog. A felhívás továbbra is pályázható, az nem kerül felfüggesztésre.
A pályázati felhívás folyamatosan nyitva van. A pályázati felhívás és dokumentáció az alábbi linken érhető el:
https://e-kerelem.mvh.allamkincstar.gov.hu/enter/leaderbongeszo/leaderBongeszo.xhtml