Új Magyarország Vidékfejlesztési Program EU Home

Döntéshozó testületi ülés Hajóson

Rövid link: http://dunamellekleader.hu/hun/s_!news/i__2/i__6 | Feltöltés időpontja: 2009. június 1. 15:29
A Dunamellék Leader Egyesület 2009. év január hó 28-án tartotta meg döntéshozó testületének ülését Hajóson, amelyen megtörtént az ÚMVP III. tengely jogcímeire beérkezett kérelmek értékelése, valamint az előzetes támogatási rangsor felállítása.
A támogatási kérelmek benyújtási határideje 2009. január 12. volt, összesen 84 db kérelem érkezett be. A munkaszervezet alkalmazottainak 20 nap állt rendelkezésre a pontozás elvégzésére, illetve a döntéshozó testületnek a kérelmekkel kapcsolatos döntés meghozatalára. Az igényelt támogatás összege összesen 1.907.829.720 Ft. Falumegújítás- és fejlesztés jogcímre 16 pályázat; mikrovállalkozások fejlesztése jogcímre 28 pályázat; vidéki örökség megőrzése jogcímre 17 pályázat; turisztikai tevékenységek ösztönzése jogcímre 23 pályázat érkezett. A támogatási kérelmek megoszlása a jogcímenként, illetve a hátrányos és nem hátrányos települések között nem volt arányos. A nem hátrányos települések vonatkozásában túligénylés jelentkezett mikrovállalkozások fejlesztése (170%), turisztikai tevékenységek ösztönzése (120%) és vidéki örökség megőrzése (117%) jogcímek kapcsán, falumegújítás- és fejlesztésben az igénylés csak 61%-os volt. A hátrányos helyzetű településeknél túligénylés jelentkezett turisztikai tevékenységek ösztönzése (322%) és vidéki örökség megőrzése (205%) jogcímekben, míg mikrovállalkozások fejlesztése és falumegújítás- és fejlesztés jogcímeknél nem merült ki a rendelkezésre álló forrás.( mikrovállalkozások fejlesztése jogcímben 64%, falumegújítás- és fejlesztés jogcímben pedig 74%-os volt az igénylés.) Az előzetes támogatási rangsor alapján támogathatónak minősülő kérelmek száma: 56. Az Egyesület vonzáskörébe tartozó 26 önkormányzat közül 24 adott be támogatási kérelmet.