Új Magyarország Vidékfejlesztési Program EU Home

Felhívás támogatott projekthez kapcsolódó kötelezettségek teljesítésére

Rövid link: http://dunamellekleader.hu/hun/s_!news/i__2/i__530 | Feltöltés időpontja: 2023. május 31. 11:31
Ezúton felhívjuk a nyertes LEADER pályázatok Kedvezényezetteinek figyelmét, hogy a - Nem mezőgazdasági mikrovállalkozások fejlesztése VP6-19.2.1.-52-1-17 - Aktív turizmushoz kötődő szolgáltatások fejlesztése VP6-19.2.1.-52-5-17 - Helyben megtermelt mezőgazdasági termékek feldolgozásának, értékesítésének és hálózatba szervezésének támogatása VP6-19.2.1.-52-2-17 intézkedések kapcsán a fenntartási időszak alatt az alábbi kötelezettségek teljesítését kell megvalósítani:

"A pályázó vállalja, hogy a fejlesztéssel érintett terméket, szolgáltatást  minimum egy helyi, vagy térségi rendezvényen, vagy minimum egy térségi kiadványban népszerűsíti legkésőbb a fenntartási időszak végéig ."

Ezúton tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a fenntartási kötelezettség a projekt megvalósításának befejezésétől számított 3 évig tart. A projekt megvalósítás befejezése az a dátum, amikor a kifizetés igénylés jóváhagyásra került és a támogatás folyósítása is megtörtént.

 Kérem ellenőrizze, hogy mit vállalt pályázatában és amennyiben a fenti feltételt még nem teljesítette, kérem mihamarabb tegye meg, mert a Kormányhivatal munkatársai bármikor ellenőrizhetik.

A rendezvényen való megjelentést fotókkal, a kiadványban való megjelenést pedig a kiadvány példányával elegendő igazolni.