Új Magyarország Vidékfejlesztési Program EU Home

Fórum a Tanyafejlesztési Programról

Rövid link: http://dunamellekleader.hu/hun/s_!news/i__2/i__342 | Feltöltés időpontja: 2017. augusztus 10. 12:14
Nagy érdeklődés mellett a Tanyafejlesztési Programot bemutató fórum szervezett a Kolon Menti Leader Egyesület és a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat Izsákon, a Városháza Dísztermében. Tanyai lakosok, tanyagazdaságot működtetők, civil szervezetek, szociális szövetkezetek és önkormányzatok voltak kíváncsiak a Program 2017. évi kiírásaira. A fórum 3 részből állt, az elsőn részben Borbényi Laura munkaszervezet-vezető tartotta meg elődadását, majd Tóth Márta a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat Bács-Kiskun megyei területi felelőse következett és végül a megjelentek a felmerült kérdéseikre kaphatták meg válaszaikat.

Borbényi Laura munkaszervezet-vezető a „Tanyafejlesztés a Vidékfejlesztési Programban és a LEADER HACS Helyi Fejlesztési Stratégiájában” címmel tartotta meg előadását. A Vidékfejlesztési Program és a Kormány politikája vonatkozásában elmondta, hogy fontos célkitűzés a tanya, a tanyás településrendszer és gazdálkodási forma a fenntartása. Ezt követően bemutatta a Helyi Fejlesztési Stratégia intézkedéseit, melyben külön intézkedésként szerepel „Tanyasi bemutatógazdaságok támogatása” címmel, hiszen Kolon Menti HACS területén nagyszámban élnek külterületi tanyákon. Ezen intézkedéshez a Tervezést Koordináló Csoport külön forrást nem rendelt, hiszen a Tanyafejlesztési Program nyújt forrást az intézkedésben megfogalmazott célok eléréséhez.

Borbényi Laura előadását követően Tóth Márta bemutatta az Magyar Nemzeti Vidéki Hálózatot, majd elmondta, hogy „A magyar vidék alkotmánya”: A tanya, a tanyás településrendszer és gazdálkodási forma a magyar nemzeti örökség része, amelynek fennmaradása, új életre keltése és fejlesztése nemzeti érdek. Kormányzati célkitűzés, hogy 2020. év végéig valósuljon meg minden tanya elektromos árammal történő ellátása, továbbá, hogy minden tanya járható utakon legyen megközelíthető. A magyar tanya tradicionális létforma, melyet a Hungarikum Bizottság 2015-ben beválasztott a Magyar Értéktárba.

Ezt követően tájékoztatást tartott a 2017. évi Tanyafejlesztési Programról, célterületekről, a pályázatok értékelési szempontjairól, legfontosabb tudnivalókról, a pályázatok adminisztratív lépéseiről, a projekt megvalósításáról, a fenntartási kötelezettségekről.

A Tanyafejlesztési Program alapvető célkitűzése:

  • a tanyán élők életszínvonalának javítása; a tanyai életmód hátrányainak csökkentésével;

  • a tanyai gazdálkodás megmentése, megújítása;

  • a tőkeszegény gazdálkodók, tanyai gazdaságok anyagi támogatásával;

  • a gazdálkodási feltételeik megerősítésével;

  • az egykori gazdaságok újjáélesztésével;

  • új tanyagazdaságok indításának támogatásával.

A fórum legvégén az érdeklődők felmerült kérdéseikre kaphatták meg válaszaikat.