Új Magyarország Vidékfejlesztési Program EU Home

Ismét lehet pályázni LEADER felhívásra

Rövid link: http://dunamellekleader.hu/hun/s_!news/i__2/i__531 | Feltöltés időpontja: 2023. június 8. 11:31
Július 30-ig ismét elérhető a VP6-19.2.1.-52-9-21 helyi fejlesztések támogatása című pályázati felhívásunk!

A gazdaságfejlesztési tárgyú felhívás keretében nem mezőgazdasági vállalkozások, gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók igényelhetnek támogatást tevékenységük fejlesztésére. A vállalkozások részére 60%-os támogatási intenzitás került megállapításra azzal a feltétellel, hogy ha munkahelyteremtést vállalnak, akkor az intenzitás 75%-ra emelkedik. A maximálisan igényelhető támogatás 15 millió forint. Mezőgazdasági és induló vállalkozások továbbra sem pályázhatnak.

Támogatás az alábbi tevékenységekre igényelhető a felhívások keretében:

-        Épület, építmény felújítása, bővítése, korszerűsítése (nem energiahatékonyság)

-        Épület, építmény, technológiai rendszer felújítása, korszerűsítése (energiahatékonyság)

-        Új épület, építmény építése

-        Új eszköz(ök), új gép(ek) beszerzése, új technológiai rendszer(ek) kialakítása

-        Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák kialakítása

-        Eszközök és gépek beépítéséhez kapcsolódó építési tevékenység

-        Projektarányos akadálymentesítés

-        Kisléptékű infrastruktúra-fejlesztés

-        Immateriális javak beszerzése

-        Marketing tevékenység

-        Minőségbiztosítási rendszerhez való csatlakozás

-        Tájékoztatás, nyilvánosság

Kérjük a leendő pályázókat, előzetes egyeztetés céljából keressék fel a munkaszervezetet. A pályázati felhívás és dokumentáció az alábbi linken érhető el:

https://e-kerelem.mvh.allamkincstar.gov.hu/enter/leaderbongeszo/leaderBongeszo.xhtml