Új Magyarország Vidékfejlesztési Program EU Home

LEADER pályázati aktualitások

Rövid link: http://dunamellekleader.hu/hun/s_!news/i__2/i__514 | Feltöltés időpontja: 2022. november 30. 09:43
Tavaly júliusban megjelent kettő LEADER felhívás a Kolon Menti Leader Egyesület illetékességi területén, melyből önkormányzatok és mikrovállalkozásnak minősülő vállalkozások igényelhetnek támogatást tevékenységük fejlesztésére.

A rendelkezésre álló fejlesztési forrás jelenleg kb. 170 millió forint, melyből 100 millió forint a vállalkozások, 70 millió forint pedig az önkormányzatok részére áll rendelkezésre.

Ezidáig összesen 24 db pályázat érkezett be. 16 db vállalkozási pályázat össz támogatási igénye több mint 168 millió forint. A LEADER csoport illetékességi területéhez tartozó 9 önkormányzat közül 8 nyújtott be kérelmet, melynek össz támogatási igénye több, mint 67 millió forint.

A helyi bíráló bizottság november 28-i ülésén döntött az addig rangsorba állított kérelmekről, mely eredményeként 6 vállalkozás és 3 önkormányzat hamarosan támogatói okiratot kaphat. A november 30-i szakaszra beérkezett kérelmek bírálatát a munkaszervezet hamarosan megkezdi.

Mivel a vállalkozási célú felhívás esetén a beérkezett támogatási igény bőven meghaladja a rendelkezése álló fejlesztési forrás keretet, így a felhívás hamarosan, de legkésőbb december 31-én felfüggesztésre kerül.

A gazdaságfejlesztési tárgyú felhívás keretében nem mezőgazdasági vállalkozások, gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók igényelhetnek támogatást tevékenységük fejlesztésére. A vállalkozások részére 60%-os támogatási intenzitás került megállapításra azzal a feltétellel, hogy ha munkahelyteremtést vállalnak, akkor az intenzitás 75%-ra emelkedik. A maximálisan igényelhető támogatás 15 millió forint. Mezőgazdasági és induló vállalkozások továbbra sem pályázhatnak.

A nem jövedelemtermelő tárgyú felhívás keretében kizárólag önkormányzatok pályázhatnak 95%-os támogatási intenzitással, maximálisan igényelhető támogatás 8,5 millió forint.

Támogatás az alábbi tevékenységekre igényelhető a felhívások keretében:

-        Épület, építmény felújítása, bővítése, korszerűsítése (nem energiahatékonyság)

-        Épület, építmény, technológiai rendszer felújítása, korszerűsítése (energiahatékonyság)

-        Új épület, építmény építése

-        Új eszköz(ök), új gép(ek) beszerzése, új technológiai rendszer(ek) kialakítása

-        Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák kialakítása

-        Eszközök és gépek beépítéséhez kapcsolódó építési tevékenység

-        Projektarányos akadálymentesítés

-        Kisléptékű infrastruktúra-fejlesztés

-        Immateriális javak beszerzése

-        Marketing tevékenység

-        Minőségbiztosítási rendszerhez való csatlakozás

-        Tájékoztatás, nyilvánosság

Mindkét pályázati felhívás tartalmaz értékelési szempontrendszert, mely alapján kerülnek pontozásra és rangsorba a benyújtott támogatási kérelmek.  A pályázati felhívás és dokumentáció az alábbi linken érhető el:

https://e-kerelem.mvh.allamkincstar.gov.hu/enter/leaderbongeszo/leaderBongeszo.xhtml