Új Magyarország Vidékfejlesztési Program EU Home

Magyar Falu Vállalkozás-újraindítási program

Rövid link: http://dunamellekleader.hu/hun/s_!news/i__2/i__492 | Feltöltés időpontja: 2022. január 30. 07:41
A „Magyar Falu Vállalkozás-újraindítási Program” című, GINOP Plusz-1.2.2-22 kódszámú felhívás keretében a mezőgazdasági termelőnek nem minősülő, mikrovállalkozás méretű, egyszeres könyvvitelt vezető gazdálkodók, egyéni vállalkozók és kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók, valamint egyéni cégek igényelhetnek 2-10 millió Ft vissza nem térítendő támogatást, 70%-os támogatási intenzitás mellett.


A pályázatot azon mikrovállalkozások nyújthatják be:
•    amelyek rendelkeznek legalább 1 lezárt, teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel,
•    amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes (365 napot jelentő) üzleti évben legalább 1 fő volt,
•    egyéni vállalkozók (amelyek nem tartoznak a KATA hatálya alá) gazdasági társaságok, egyéni cégek, amelyek szabad vállalkozási zónának minősülő területen található településeken, vagy szabad vállalkozási zónának nem minősülő területen található, 5000 főnél alacsonyabb lakosságszámmal rendelkező településeken valósítják meg fejlesztéseiket
A fejlesztések 5000 fő alatti lakosságszámú településeken, ill. az ún. szabad vállalkozási zónák településein valósíthatóak meg, a Kolon Menti Leader Egyesület illetékességi területéről Ágasegyháza, Ballószög, Helvécia, Fülöpháza, Fülöpszállás, Bócsa, Jakabszállás, Orgovány települések jogosultnak minősülnek.
A forrás új eszközök, gépek beszerzésére, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítására, ingatlan beruházásra, információs technológia-fejlesztésre és a projektmegvalósítási költségekre fordítható. Növénytermesztés, állattenyésztés, élelmiszergyártás, szálláshely fejlesztés nem támogatható (egyebek mellett.)
A támogatási kérelmeket 2022. február 24-től lehet benyújtani, forráskimerülésig. A pályázati dokumentáció letölthető: https://www.palyazat.gov.hu/GINOP_PLUSZ-1.2.2-22_magyar_falu