Új Magyarország Vidékfejlesztési Program EU Home

Már csak 1 hétig elérhető a LEADER felhívásunk

Rövid link: http://dunamellekleader.hu/hun/s_!news/i__2/i__533 | Feltöltés időpontja: 2023. július 24. 08:11
2023. július 31-ig még elérhető a VP6-19.2.1.-52-9-21 helyi fejlesztések támogatása című pályázati felhívásunk!


A gazdaságfejlesztési tárgyú felhívás keretében nem mezőgazdasági vállalkozások, gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók igényelhetnek támogatást tevékenységük fejlesztésére. A vállalkozások részére 60%-os támogatási intenzitás került megállapításra azzal a feltétellel, hogy ha munkahelyteremtést vállalnak, akkor az intenzitás 75%-ra emelkedik. A maximálisan igényelhető támogatás 15 millió forint. Mezőgazdasági és induló vállalkozások továbbra sem pályázhatnak.
Támogatás az alábbi tevékenységekre igényelhető a felhívások keretében:
-        Épület, építmény felújítása, bővítése, korszerűsítése (nem energiahatékonyság)
-        Épület, építmény, technológiai rendszer felújítása, korszerűsítése (energiahatékonyság)
-        Új épület, építmény építése
-        Új eszköz(ök), új gép(ek) beszerzése, új technológiai rendszer(ek) kialakítása
-        Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák kialakítása
-        Eszközök és gépek beépítéséhez kapcsolódó építési tevékenység
-        Projektarányos akadálymentesítés
-        Kisléptékű infrastruktúra-fejlesztés
-        Immateriális javak beszerzése
-        Marketing tevékenység
-        Minőségbiztosítási rendszerhez való csatlakozás
-        Tájékoztatás, nyilvánosság
Kérjük a leendő pályázókat, előzetes egyeztetés céljából keressék fel a munkaszervezetet. A pályázati felhívás és dokumentáció az alábbi linken érhető el:
https://e-kerelem.mvh.allamkincstar.gov.hu/enter/leaderbongeszo/leaderBongeszo.xhtml