Új Magyarország Vidékfejlesztési Program EU Home

Megjelent a közművelődés érdekeltségnövelő pályázat

Rövid link: http://dunamellekleader.hu/hun/s_!news/i__2/i__424 | Feltöltés időpontja: 2020. július 15. 16:08
A pályázat, mely a magyarországi közművelődési intézmények vagy közösségi színterek műszaki, technikai eszközállományának, berendezési tárgyainak gyarapítására, épületének karbantartására, felújítására szolgál, 300 millió forintos keretösszeggel került meghirdetésre.

A rendelkezésre álló keretösszegből igényelhető – a Pályázó által biztosított önrészt kiegészítő – költségvetési támogatás vissza nem térítendő. A támogatás felhasználásának időtartama a pályázati kiírás megjelenésének napjától 2021. december 31. napjáig tart. A végső határnapig fel nem használt támogatásrészt vissza kell fizetni a központi költségvetésbe. Az elnyert támogatás mellett minden esetben a vállalt önrész teljes összegével is el kell számolnia a pályázaton nyertes önkormányzatoknak.

A pályázatok benyújtására rendelkezésre álló határidő: 2020. augusztus 3. (hétfő), mely időpont elmulasztása jogvesztő hatályú.

A részletes pályázati kiírás, valamint annak mellékletei, azaz a pályázati adatlap, a nyilatkozatok és az elszámolható – nem elszámolható költségvetési tételek, ide kattintva tölthetők le: https://nmi.hu/wp-content/uploads/2020/07/K%C3%B6zm%C5%B1vel%C5%91d%C3%A9si-%C3%A9rdeklets%C3%A9gn%C3%B6vel%C5%91-t%C3%A1mogat%C3%A1s.pdf