Új Magyarország Vidékfejlesztési Program EU Home

Megjelent a lovas létesítményeket támogató pályázati felhívás

Rövid link: http://dunamellekleader.hu/hun/s_!news/i__2/i__500 | Feltöltés időpontja: 2022. április 29. 09:00
Ötmilliárd forintos keretösszeggel jelent meg az új, lovas létesítmények fejlesztésére irányuló felhívás.

Megjelent a VP6-6.4.1.1-22 kódszámú Nem mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja – Lovas létesítmények fejlesztése című pályázati felhívás. A felhívás legfőbb célja a vidéki térségekben működő mikrovállalkozások és magánszemélyek induló vagy már működő lovas tevékenységeinek támogatása, kiemelten a lovas létesítmények fejlesztésével. A felhívás további célja a támogatásban részesülők által kialakított és működtetett szolgáltatások továbbfejlesztése, valamint a jövedelemszerzés és a foglalkoztatás erősítése.
Támogatást igényelhet egyrészt az a vidéki térségekben működő mikrovállalkozás, beleértve a családi mezőgazdasági társaságot is (a továbbiakban: CSMT), amely együttesen megfelel az alábbi feltételeknek:
•    székhelye / telephelye legalább a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban vidéki térségekben elhelyezkedő településen van;
•    igazolja, hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőző 24 hónapban folyamatosan, az Országos Lótenyésztési Információs Rendszerben (OLIR) jegyzett adatok alapján legalább 2 db ló tulajdonosa volt;
•    a támogatási kérelemben foglalt projektet a támogatást igénylő vállalkozásnak kell megvalósítania;
•    CSMT támogatást igénylő minimum egy tagján keresztül is teljesítheti a jogosultsági feltételeket.
Támogatást igényelhet továbbá az a vidéki térségekben élő magánszemély vagy őstermelő, aki együttesen megfelel az alábbi feltételeknek:
•    lakóhelye/tartózkodási helye legalább a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban vidéki térségekben elhelyezkedő településen van;
•    igazolja, hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőző 24 hónapban folyamatosan, az Országos Lótenyésztési Információs Rendszerben (OLIR) jegyzett adatok alapján legalább 2 db ló tulajdonosa volt;
•    a támogatást igénylőnek legkésőbb a projekt megkezdésének időpontjáig egyéni vagy társas vállalkozást kell alapítania, amely tevékenységi köre szerint a projekt keretében létrejövő létesítmény működtetésére irányul;
•    a támogatási kérelemben foglalt projektet a támogatást igénylő vállalkozásnak, vagy az előző pont szerinti, újonnan alakult vállalkozásnak kell megvalósítania.
A projekt keretében kötelezően megvalósítandó fedett lovarda kialakítása-, létrehozása-, felújítása-, bővítése lovas pályával. Ezen tevékenyéghez választható, önállóan nem támogatható tevékenységekre is lehet támogatást igényelni:
•    kiszolgáló egységek kialakítása, felújítása, bővítése pl. raktár, büfé helyiség;
•    szociális helyiségek (pl.: mosdó, öltözők) kialakítása, felújítása, bővítése;
•    vagyonvédelmet célzó beruházások megvalósítása (pl. kerítés, kamerarendszer stb. kialakítása, beszerzése, üzembe helyezése);
•    a lovas létesítményhez közvetlenül kapcsolódó, telekhatáron belüli kiegészítő infrastruktúra (pl.: út, járda, parkoló kialakítása);
•    megújuló energiaforrást hasznosító technológiák kialakítása a projekt által érintett épület tekintetében. (Fűtési/hűtési energiaigény, használati melegvíz igény, villamos energia igény részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból; napkollektorok alkalmazása, biomassza alapú és hőszivattyús rendszerek telepítése, geotermikus energia használata, napelemes rendszer kialakítása);
•    tűzivíztározó kiépítése, korszerűsítése, felújítása;
•    általános költségekhez kapcsolódó tevékenységek: projekt-előkészítés, terület-előkészítés, műszaki ellenőri szolgáltatás igénybevétele, könyvvizsgálói szolgáltatás igénybevétele, projektmenedzsment;
•    ingatlan vásárlása.
A támogatási kérelem több szakaszban nyújtható be, elsőként május 4-től május 17-ig.  Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege maximum 100.000.000 forint.
A pályázati felhívás és dokumentációja itt érhető el: https://www.palyazat.gov.hu/megjelent-a-nem-mezgazdasgi-tevkenysgek-diverzifikcija-lovas-ltestmnyek-fejlesztse-cm-vp6-6411-22-kdszm-felhvs