Új Magyarország Vidékfejlesztési Program EU Home

Megjelent a minőségrendszerhez történő csatlakozást támogató pályázati felhívás

Rövid link: http://dunamellekleader.hu/hun/s_!news/i__2/i__520 | Feltöltés időpontja: 2023. január 31. 09:06
A mezőgazdasági termelők 2023. március 1. és 2023. augusztus 31. között ismét pályázhatnak az európai uniós és a nemzeti minőségrendszerekhez történő csatlakozás kapcsán támogatásra.

A támogatás célja, hogy erősítse a termelők biztosabb integrációját az élelmiszerláncba, és az Európai Unió (a továbbiakban: EU) és Magyarország által elismert minőségrendszerek és az azok keretében előállított termékek ismertek és elismertek legyenek a piacok és a vásárlók körében. A felhívás további célja a mezőgazdasági termelők által előállított magasabb hozzáadott értékű és minőségű mezőgazdasági termékek és élelmiszerek minőségrendszerekben való részvételének ösztönzése, ideértve az ökológiai termelésben részt vevők számának növelését is. A minőségrendszerek keretében előállított termékek magasabb minőséget képviselnek, mint a jogszabályok által támasztott minimum követelményeknek megfelelő más, hasonló termékek.

Az Agrárminisztérium a felhívás keretében azon mezőgazdasági termelőket támogatja, akik termékeiket a különböző minőségrendszerek előírásainak megfelelően állítják elő és legfeljebb 5 éve részt vesznek az adott rendszerben, vagy most kívánnak csatlakozni valamely minőségrendszerhez. Az egyes minőségrendszernek megfelelő termékek magasabb minőséget képviselnek, mint a jogszabályok által támasztott minimum követelményeknek megfelelő más, hasonló termékek, az ebből fakadó többletkiadást hivatott kompenzálni a felhívás által nyújtott támogatás.

Ilyen minőségrendszerek közé tartoznak az Európai Bizottság elektronikus nyilvántartásában bejegyzett, oltalom alatt álló elnevezések, így a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek, szeszesitalok és borok földrajzi árujelzői (például: a Hajós-Baja vagy Csopak bor, a Szentesi paprika, az Alföldi kamillavirágzat, a Kecskeméti barackpálinka) és a hagyományos különleges termékek (például a rögös túró), ezen kívül pedig a nemzeti minőségrendszerek (Kiváló Minőségű Élelmiszer) és a különböző önkéntes mezőgazdasági-termék tanúsító rendszerek. Az oltalomra jogosult földrajzi árujelzők aktuális listája itt érhető el: https://gi.kormany.hu/foldrajzi-arujelzok

Az évenkénti támogatási összeg 1000 euró/termelő, illetve csoport, mely egyösszegű átalány formájában kerül kifizetésre. A támogatás időtartama a támogatási kérelem benyújtásától számított 5 naptári év. Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: maximum 5000 eurónak megfelelő forintösszeg /termelő, illetve csoport/5 év. Amennyiben a támogatást igénylő a támogatási kérelem benyújtását megelőzően már csatlakozott a minőségrendszerhez, a maximális öt éves támogatási időtartamot annyi évvel kell csökkenteni, amennyi a minőségrendszerhez történő kezdeti csatlakozás és a támogatás iránti kérelem benyújtása között eltelt. A rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 2 milliárd Ft.

A tavalyi évben, azonos névvel lezárult felhíváshoz képest újdonság, hogy immár az ökológiai termelésben részt vevők is benyújthatnak támogatási kérelmet.

Az értékelési szempontrendszer alapján előnyt élveznek azon pályázok, akik/amelyek rész vesznek termelői csoportban (TCS) / termelői szervezetbe /szakmaközi szervezetben, aki fiatal mezőgazdasági termelő, továbbá aki/amely többféle minőségrendszerben vesz részt, illetve többféle termékkel vesz részt minőségrendszerben.

A Vidékfejlesztési Program keretéből meghirdetett pályázati felhívás részletei www.palyazat.gov.hu oldalon ismerhetők meg.