Új Magyarország Vidékfejlesztési Program EU Home

Megjelent az agrárágazati civil szervezeteket támogató pályázat 2023. évi felhívása

Rövid link: http://dunamellekleader.hu/hun/s_!news/i__2/i__524 | Feltöltés időpontja: 2023. március 29. 15:11
Az Agrárminisztérium 2023-ban is segítséget kíván nyújtani az agrárágazati civil szervezeteknek, hogy az idei évben tervezett szakmai, valamint a tárca célkitűzéseihez is illeszkedő projektjeik megvalósításához támogatásban részesülhessenek.

A Parlamenti és Társadalmi Kapcsolatok Főosztálya által kiírt pályázat keretösszege 50 millió forint. Az egy pályázattal elnyerhető vissza nem térítendő támogatás összege 1.000.000 forinttól 3.000.000 forintig terjedhet. A támogatáshoz önerő biztosítása nem feltétel.

A kiírás feltételeinek megfelelő szervezetek pályázatukat 2023. április 5-étől 2023. május 5-ig tudják benyújtani a felhívásban szereplő módon.

A támogatás célja az agrárágazati szakmai szervezetek és érdekképviseletek szakmai feladataik, programjaik költségeihez való hozzájárulás a tárcafeladatok sajátos térségi körülmények és feltételek közötti leghatékonyabb megvalósulása érdekében.

Támogatás a fenti céllal egyezően az alábbi kiadásokra igényelhető:

a) ismeretterjesztő kiadványok, könyvek készítése, kiadása;

b) ágazati szakmai ismeretterjesztő előadások, konferenciák, rendezvények, oktatási programok, vetélkedők szervezése, lebonyolítása;

c) kiemelt agrárágazati célok megvalósulásához, jeles napokhoz (pl. Beporzók napja, Élelmiszerbiztonsági világnap, Aratás ünnepe, Állattenyésztők napja, Új kenyér ünnepe, Szent György-napi kihajtási ünnep, Szent Márton napja – Új bor ünnepe, Földművesek emléknapja) kapcsolódó figyelemfelkeltő kampány;

d) szemléletformáló, szakmai információkat közvetítő honlapok készítése, üzemeltetése;

e) nemzetközi szervezeti tagdíj.

A pályázati felhívás szövegét és annak kötelezően kitöltendő mellékleteit, valamint a pályázati eljárás során végig kötelezően figyelembe veendő beszámoló tájékoztatót az alábbi linken érhetik el:

https://kormany.hu/dokumentumtar/az-agraragazati-civil-szervezeteket-tamogato-palyazat-2023-evi-felhivasa

A költségvetési támogatás egyszeri, vissza nem térítendő támogatás, mértéke legfeljebb az összes elszámolható költség 100%-a. Az AM az odaítélt összeget egy összegben, a támogatói okirat közlésétől számított legkésőbb 30 napon belül egy összegű támogatási előlegként utalja át a Pályázó bankszámlájára. A támogatáshoz önerő, saját forrás biztosítása nem feltétel.

Hiánypótlásra a pályázati szakaszban nincs lehetőség, ezért fontos, hogy a pályázó szervezet vezetője alaposan ellenőrizze a befogadási feltételek teljesülését az elkészített pályázati dokumentációban, még annak postára adása előtt.