Új Magyarország Vidékfejlesztési Program EU Home

Módosult beadási határidő

Rövid link: http://dunamellekleader.hu/hun/s_!news/i__2/i__3 | Feltöltés időpontja: 2009. június 1. 15:21
A "Mikrovállalkozások fejlesztése", a "Turisztikai tevékenység ösztönzése", a "Vidéki örökség megőrzése" és a "Falumegújítás" jogcímek esetén a november 30-i beadási határidő 2009. január 10-re módosult. Ezek alapján, aki ügyfélkapun - a HACS-on keresztül - szeretné benyújtani pályázatát, kérjük, hogy legkésőbb a beadásihatáridő előtt 15 nappal (december 29-ig) szíveskedjék befáradni az egyesület hajósi, vagy kunszentmiklósi irodájába meghatalmazásért.