Új Magyarország Vidékfejlesztési Program EU Home

Népi építészeti értékek megóvására igényelhető támogatás

Rövid link: http://dunamellekleader.hu/hun/s_!news/i__2/i__506 | Feltöltés időpontja: 2022. augusztus 31. 15:27
Magyarország területén álló népi építészeti emlékek, valamint tájházak veszélyelhárítását, állagmegóvását, részleges vagy teljes helyreállítását megelőző és megalapozó előkészítő dokumentációk, kutatások elkészítéséhez, valamint épületfelújítási és karbantartó tevékenységekhez igényelhető min. 500 ezer Ft, maximum 20 millió Ft támogatás.

A támogatási intenzitás a pályázó státuszától függően 50-80%, de veszélyeztetett helyzetben lévő épületek esetében akár 90% is lehet. Pályázat benyújtására a népi építészeti emlékek belföldi (magyar) lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező természetes és székhellyel rendelkező jogi személy tulajdonosai, haszonélvezői, vagyonkezelői, valamint önkormányzati tulajdon esetén az ingatlan használói jogosultak.

Népi építészeti emléknek minősül:

• a parasztság életformájából adódó, azt szolgáló, a 20. század közepéig egykori falvakban, falusi környezetben épült lakóházak, gazdasági épületek, kismesterségek műhelyei és a falusi közösségek építményei (pl. malom, csárda, tanítói/lelkészi lak, tűzoltószertár, szakrális kisemlékek), valamint

• a közhiteles műemléki hatósági nyilvántartásban egyedi műemlékként nyilvántartott örökségi elem, vagy

• helyi önkormányzati rendeletben 2021. december 31-ig jogerősen megállapított helyi egyedi védelem alatt álló építészeti emlék.

TLA/NEPI2022/9 - Népi építészeti értékek megújulását támogató szakmai előkészítésre és épületfelújításra igényelhető támogatás 2022-08-15 12:00 órától nyújtható be 2022-09-29 23:59 óráig.

Bővebb információ regisztrációt követően a támogatáskezelő Teleki László Alapítvány www.nepiprogram.hu/ weboldalán érhető el.