Új Magyarország Vidékfejlesztési Program EU Home

Rekordszámú pályázat érkezett a Tanyafejlesztési Programra

Rövid link: http://dunamellekleader.hu/hun/s_!news/i__2/i__293 | Feltöltés időpontja: 2015. szeptember 23. 13:53
A Tanyafejlesztési Program keretében 2011 óta mintegy 6,2 milliárd forint támogatást biztosított a Földművelésügyi Minisztérium, ebben az évben pedig 1,4 milliárd forint áll rendelkezésre. A program iránt az idén minden eddiginél nagyobb az érdeklődés, eddig több, mint 1775 pályázat érkezett be, ami 75 százalékos emelkedést jelent a 2013-as adatokhoz képest.

A Tanyafejlesztési Program a Nemzeti Vidékstratégia egyik térségi komplex vidékfejlesztési nemzeti programja, melynek célja a tanyai gazdálkodás sajátos értékeinek megmentése, a tanyán élők életszínvonalának növekedése és a gazdálkodási feltételek javítása. A kormány célja, hogy 2020-ig minden tanya legyen ellátva elektromos árammal, illetve könnyen megközelíthető legyen. Szellemisége nem csak számokban mérhető, hiszen konkrétan megjelenik az Európai Bizottság által elfogadott Vidékfejlesztési Programban is.
A tanyai életforma olyan sajátosság, amely nem csupán a magyar, hanem az európai örökég része, felmérések szerint, míg 2001-ben 207 ezer ember élt külterületen, – közülük 170 ezren tanyán – addig 2011-re 293 ezerre nőtt a számuk, ez az alföldi térségben a lakosság 5-7 százalékát jelenti.
A legtöbb tanyafejlesztési támogatást a tanyai termékek piacra jutásának elősegítésére, a tanyagazdaságok fejlesztésére és a külterületi földutak karbantartására fordította a tárca. A program eredményei közül fontos még megemlíteni az őshonos állat- és növényfajták újbóli termelésbe vonását, a tanyagondnoki szolgálatok megerősítését és a tanyák villamosítását.
A támogatási szerződéseket várhatóan idén decemberben kötik meg a sikeres pályázókkal. A program megvalósítási határideje 2016. április 30-a, a pénzügyi elszámolás pedig 2016. június 30-ig esedékes.
Az idei évben a legnagyobb érdeklődés a tanyagazdaságok indító támogatása célterületre volt a pályázók részéről, itt a túligénylés mértéke tizenegyszeres. A tanyagazdaságok fejlesztésénél a rendelkezésre álló keretösszeg ötszörösére tartottak igényt a pályázók. A 2015. évi Tanyafejlesztési Pályázat is – a korábbi évekhez hasonlóan - sikeresnek tekinthető, hiszen a pályázati forrásokra 4,5-szeres túligénylés volt.
A kormányzat Termelő Falu mintaprogramon belül támogatható önkormányzat által biztosított baromfi tartási programot, amely a hátrányos helyzetű kistérségek, falvak öngondoskodását hivatott elősegíteni igazoltan őshonos tenyészállomány kialakításával, folyamatos mentorálás mellett. Emellett ugyanezen mintaprogram alprogramja a zártkerti fekvésű földrészlet művelési célú revitalizációját szolgáló program, amelynek célja az egykori elhanyagolt területek újjáélesztése, az elaprózódott gyümölcs-parcellák egyesítése. A cél az, hogy idővel országos kiterjesztésű legyen a program, hiszen a tanyákhoz hasonlóan a szőlőhegyek és zártkertek is értéket teremtenek. A két alprogramra összesen 187 millió forint állt rendelkezésre.