Új Magyarország Vidékfejlesztési Program EU Home

Tájékoztatás a IV. tengely „Rendezvények támogatása” célterület kapcsán

Rövid link: http://dunamellekleader.hu/hun/s_!news/i__2/i__36 | Feltöltés időpontja: 2010. március 29. 11:09
Tisztelt Pályázó! A 122/2009. (IX. 17.) FVM rendelettel meghirdetett Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló Pályázati Felhívás alapján 2009. november 16-ig „Rendezvények támogatása” célterületre beadott IV. tengelyes LEADER pályázatokkal kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatjuk:

A „Rendezvények támogatása” jogcímben döntési határozat április hónapban előreláthatólag még nem várható.

A döntéshozatal időpontja azonban a pályázati összeg elnyerését nem veszélyezteti abban az esetben sem, ha a rendezvényt /a tervezett dátummal/ a határozat kézhezvétele előtt megtartják, ugyanis a pályázati felhívás 8.15. pontja az alábbiak szerint rendelkezik:

„A tevékenység megvalósítása a pályázat befogadását követően elkezdhető.”

 

Felhívjuk a Tisztelt Pályázók figyelmét a Pályázati Felhívás 8.6 pontjára, mely értelmében:

„Az ügyfél köteles a rendezvény témáját, helyszínét és időpontját a rendezvény megvalósítási időpontját megelőző 30. napig az illetékes LEADER HACS honlapján közzé tetetni, valamint a meghívót és a meghirdetés dokumentációját az illetékes MVH kirendeltségnek megküldeni.

Továbbá a Pályázati Felhívás 8.7 pontja értelmében:

„Az ügyfél a rendezvény megtartásáról köteles a rendezvény lezárást követő 10 munkanapon belül írásbeli emlékeztetőt készíteni, amely tartalmazza a rendezvény helyszínét, időpontját, a célcsoport megjelölését, a rendezvény céljának és eredményének rövid bemutatását, továbbá legalább 5 db, a rendezvény főbb programjait bemutató fotót készíteni.

A Pályázati Felhívás értelmében kérjük, hogy a Pályázati Felhívásban szereplő kötelezettségekről ne feledkezzenek meg, illetve ezúton kérjük, hogy a  rendezvény kezdete előtt keressék fel a Dunamellék Leader Egyesület munkaszervezetét egyeztetés céljából.

Hajós, 2010. március 25.

                                                                                              Borbényi Laura

                                                                                  Dunamellék Leader Egyesület

                                                                                        munkaszervezet-vezető