Új Magyarország Vidékfejlesztési Program EU Home

Tájékoztatás foglalkoztatotti adatszolgáltatás teljesítéséről

Rövid link: http://dunamellekleader.hu/hun/s_!news/i__2/i__502 | Feltöltés időpontja: 2022. május 31. 14:23
Az EMVA Irányító Hatóság 2022.05.25-én a www.palyazat.gov.hu honlapon megjelent közleményével kapcsolatban felhívjuk a Tisztelt Kedvezményezettek figyelmét, hogy azon felhívások keretében, amelyeknél a Kedvezményezett vállalta, hogy a projekt megvalósítása eredményeként a foglalkoztatotti létszámát növeli, a vállalás teljesítéséről köteles adatszolgáltatást nyújtani.

A vizsgált időszak, melyre vonatkozóan a Kedvezményezettnek az adatszolgáltatást szükséges megadnia: 2021.01.01-2021.12.31. Az adatszolgáltatás teljesítésére elektronikus formában kerülnek értesítésre az érintett Kedvezményezettek. Az adatszolgáltatás részleteit a tájékoztató levél tartalmazza.
Az Irányító Hatóság közlemény elérhetősége: https://www.palyazat.gov.hu/az-emva-irnyt-hatsg-kzlemnye-az-eurpai-mezgazdasgi-vidkfejlesztsi-alapbl-finanszrozott-egyes-tmogatsokhoz-kapcsold-adatszolgltatsi-ktelezettsgre-vonatkozan
Az adatszolgáltatással érintett pályázati felhívások: VP3-4.2.1-15 Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyság elősegítése a feldolgozásban, VP3-4.2.1-4.2.2-18 Mezőgazdasági termékek értéknövelése a feldolgozásban, VP6-6.4.1-16 Nem mezőgazdasági tevékenységek beindítására és fejlesztésére irányuló beruházások támogatása, VP6-19.2.1-16 LEADER - Helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása.
Az adatszolgáltatásra kijelölt ügyfeleket a Kincstár elektronikus levélben értesíti. Kizárólag a kijelölésről értesített kedvezményezettek kötelezettek az adatszolgáltatásra.
1. Töltse le a nyilatkozat benyújtásához kapcsolódó Excel segédtáblát (jelen tájékoztató 1. sz. melléklete), mellyel a foglalkoztatottak teljes munkaidő egyenértéke (FTE) kiszámítható.
2. A letöltött segédtáblát töltse ki az útmutató szerint. A segédtábla a megadott adatok alapján kiszámolja a munkaidő-egyenértéket (FTE), amelyet az elektronikus űrlap megfelelő mezőjében kell majd rögzíteni.
3. Lépjen be az adatszolgáltatási felületre és töltse ki a VP adatszolgáltatás – Foglalkoztatási adatbekérő űrlapot a kérdések megválaszolásával és a kért adatok rögzítésével, majd csatolja a kitöltött segédtáblát és adja be a kitöltött űrlapot.
4. Az adatszolgáltatás beadásáról automatikus visszaigazoló e-mail kerül kiküldésre.
A rendszer célja, hogy pontos adatok álljanak rendelkezésre a vidékfejlesztési politika terén elért eredmények bemutatásához, a vidékfejlesztési politikai beavatkozások hatásainak, eredményességének értékelésére, hozzájáruljon a vidékfejlesztés célzottabb támogatásához és a közös tanulási folyamatokhoz. A fenti célok megvalósítása érdekében a vidékfejlesztési intézkedések keretében nyújtott támogatások kedvezményezettjei kötelesek az Irányító Hatóság részére valamennyi olyan – különösen a meghatározott célkitűzések és prioritások elérésére vonatkozó – információt eljuttatni, melyek szükségesek a programok monitoringjához és értékeléséhez.
Amennyiben adatszolgáltatásra felhívást kap, keressék a munkaszervezetet, amely készséggel áll rendelkezésükre!