Új Magyarország Vidékfejlesztési Program EU Home

Tájékoztató LEADER nyertes rendezvény pályázók kötelezettségeiről

Rövid link: http://dunamellekleader.hu/hun/s_!news/i__2/i__149 | Feltöltés időpontja: 2012. május 8. 13:24
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2011-től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 76/2011. (VII. 29.) VM rendelet (továbbiakban: VM rendelet) alapján 2011. december 5-ig „Települési kulturális értékek, hagyományok bemutatására szolgáló vidéki rendezvények támogatása” célterületre benyújtott LEADER pályázatokkal kapcsolatban tájékoztatjuk, hogy a VM rendelet 12-13.§-a kötelezettségeket tartalmaz a rendezvény lebonyolítását illetően, melyek nem teljesítése esetén a rendeletbe foglalt jogkövetkezmények alkalmazandók.

A VM rendelet 12. § (4) bekezdése értelmében az ügyfél köteles a rendezvényről az illetékes LEADER HACS-ot értesíteni, ezzel egyidejűleg a rendezvény témájának, helyszínének és időpontjának a rendezvény megvalósítási időpontját megelőző 30. napig az illetékes LEADER HACS honlapján történő közzétételéről gondoskodni, valamint a meghívót és a meghirdetés dokumentációját a rendezvény időpontját megelőzően legkésőbb 30 nappal az MVH kirendeltségének, valamint az illetékes LEADER HACS-nak megküldeni. Amennyiben az ügyfél nem tesz eleget ezen kötelezettségeinek, a jóváhagyott támogatás mértékét az MVH 5%-kal csökkenti! (12. § (6) bekezdés).
A támogatás feltétele továbbá, hogy az ügyfél a rendezvény helyszínén az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról szóló 2006. december 15-i 1974/2006/EK rendelet VI. melléklet 3.1., valamint a 4. pontja szerinti szlogent, a LEADER HACS és az EU-logót, valamint az ÚMVP logóját (a továbbiakban együtt: arculati elemek) feltüntesse (VM rendelet 13. § (3) bekezdés). Az arculati elemek az alábbi linken érthetők el:  http://www.umvp.eu/?q=kedvezmenyezettek-figyelmebe-frissitve
Amennyiben az ügyfél az arculati elemek elhelyezésére vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget, a támogatott tevékenységre vonatkozó utolsó kifizetési kérelmének összege a támogatási határozattal jóváhagyott összeg 5%-ával csökkentésre kerül (VM rendelet 13. § (4) bekezdés).
A VM rendelet 12. § (5) bekezdése értelmében az ügyfél a rendezvény megtartásáról köteles a rendezvény lezárást követően 10 napon belül írásbeli emlékeztetőt készíteni és azt megküldeni az illetékes LEADER HACS-nak, valamint a kifizetési kérelemmel együtt benyújtani az illetékes MVH kirendeltségnek. Az emlékeztető tartalmazza a rendezvény helyszínét és időpontját; a célcsoport megjelölését; a rendezvény céljának és eredményének rövid bemutatását; legalább 10 darab, a rendezvény főbb programjait és a rendezvényen elhelyezett arculati elemeket bemutató dátumozott fotót, valamint az illetékes LEADER HACS-nak a rendezvényről való értesítését bizonyító dokumentumot. Amennyiben az ügyfél nem tesz eleget ezen kötelezettségének, a kifizetési kérelem elutasításra kerül (VM rendelet 12. § (7) bekezdés).
A támogatható rendezvény, illetve rendezvénysorozat megvalósításának határideje a támogatási határozat kézhezvételét követő 24 hónap. Amennyiben a pályázatban tervezetthez képest eltérő időpontban, avagy helyszínen kívánja megszervezni a rendezvényt, abban az esetben ezt jeleznie szükséges módosítási kérelem benyújtásával.
Felhívjuk a „Helyi termékek feldolgozásának és piacra jutásának elősegítése” célterületre benyújtott LEADER nyertes pályázók figyelmét, hogy a támogatás feltételeként vállalták, hogy a fejlesztéshez kapcsolódóan a támogatási határozat kézhezvételét követő 12 hónapon belül legalább egy, helyi terméket népszerűsítő rendezvényt megszerveznek a Dunamellék LEADER HACS területén.  A helyi terméket népszerűsítő rendezvény megvalósítása tekintetében a VM rendelet 12-13. §-ában foglalt rendelkezések szintén alkalmazandók, melyek kötelezettségeket tartalmaznak a rendezvény lebonyolítását illetően. Ezen rendelkezések nem teljesítése esetén a rendeletbe foglalt jogkövetkezmények szintén alkalmazandók!
Továbbá felhívjuk a „Kiállítóhelyek fejlesztése, művészek, alkotók kiállításainak, alkotótáborainak szervezése” célterületre benyújtott LEADER nyertes pályázók figyelmét is, hogy a támogatás feltételeként vállalták, hogy legalább egy kiállítást vagy alkotótábort szerveznek a Dunamellék LEADER HACS területén élő alkotók, művészek tevékenységének népszerűsítésére a támogatási határozat kézhezvételét követő 12 hónapon belül Ezen vállalt kötelezettség tekintetében a VM rendelet 12-13. §-ában foglalt rendelkezések szintén alkalmazandók, melyek kötelezettségeket tartalmaznak a rendezvény lebonyolítását illetően. Ezen rendelkezések nem teljesítése esetén a rendeletbe foglalt jogkövetkezmények szintén alkalmazandók!
Ezúton kérjük, hogy a VM rendeletben foglalt kötelezettségekről ne feledkezzenek meg, illetve, hogy a rendezvény kezdete előtt legkésőbb 30 nappal keressék fel a Dunamellék Leader Egyesület munkaszervezetét (6344 Hajós, Rákóczi F. u. 10.; tel: 78/404-641, 70/341-2617) egyeztetés céljából.