Új Magyarország Vidékfejlesztési Program EU Home

Tisztelt Kedvezményezett!

Rövid link: http://dunamellekleader.hu/hun/s_!news/i__2/i__139 | Feltöltés időpontja: 2012. február 24. 14:25
Tájékoztatás az ÚMVP támogatásokkal összefüggő monitoring adatszolgáltatási kötelezettségről

2012. február 13-tól március 12-ig van lehetőségük az agrártámogatást kapott ügyfeleknek, hogy teljesítsék monitoring adatszolgáltatási kötelezettségüket. Levelünk célja, hogy az alábbi tájékoztatás nyújtásával segítsük Önt ezen kötelezettségének teljesítésében.

Mint az Ön előtt is ismert, az Új Magyarország Vidékfejlesztési Programból (ÚMVP) támogatásban részesülő Ügyfeleket a Program pénzügyi forrásainak felhasználásával megvalósított projekt esetén rendszeres monitoring adatszolgáltatási kötelezettség terhel, amelyről a 18/2009 (III. 6.) FVM rendelet rendelkezik. Az adatszolgáltatás kiterjed az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) keretében igénybe vett támogatások, a Halászati Operatív Program (HOP) 2. prioritási tengelyében meghatározott célok megvalósítását segítő támogatások, valamint a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv egyes intézkedései keretében igénybe vett támogatások felhasználására.

A www.mvh.gov.hu oldalon a „Közlemények” menüpont alatt már elérhető a 28/2012 (II. 10.) számú MVH közlemény az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) és az Európai Halászati Alapból (EHA) támogatott intézkedések 2012. évi monitoring adatszolgáltatás teljesítésének részletes szabályairól. A Közlemény tartalmazza azon jogcímek felsorolást, mely esetében nem áll fenn adatszolgáltatási kötelezettség, többek között:

·        Az EMVÁ-ból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 136/2008. (X. 18.) FVM rendelet, valamint a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére 2011-től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 33/2011. (IV. 28.) VM rendelet keretében igénybe vehető támogatások;

·        Az EMVÁ-ból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 122/2009. (IX. 17.) FVM rendelet keretében igénybe vett támogatások;

·        Az EMVÁ-ból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2011-től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 76/2011. (VII. 29.) VM rendelet keretében igénybe vett támogatások.

Az adatszolgáltatási kötelezettségének kizárólag elektronikus úton, Ügyfélkapun keresztül tehet eleget.AMezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) Útmutatót, az elektronikus felület használatához oktató videókat készít, melyek az alábbi elérési útvonalról tölthetőek le:

http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/alkalmazasok/info?tartalom_id=1009075

 

Ügyfélkapus belépési jogosultsággal kizárólag magánszemély rendelkezhet!

Amennyiben az ügyfél rendelkezik Ügyfélkapus regisztrációval, a www.mvh.gov.huoldalon az „Elektronikus ügyintézés" menüben az e-monitoring alkalmazást kiválasztva, az ügyfélkapun keresztül, a regisztrációs szám beírásával le tudja tölteni a névre szóló adatlapokat.

Továbbá az adatszolgáltatás elvégezhető meghatalmazott útján is, ám fontos, hogy ebben az esetben a meghatalmazást kinyomtatva, papír alapon is el kell juttatni az MVH illetékes kirendeltségére.A meghatalmazás kitöltéséhez a múlt évben használt jelszó érvényes, amennyiben valaki elveszítette, elfelejtette, a „G946" nyomtatványon, személyesen vagy postai úton kérhet újat. A nyomtatvány letölthető az MVH honlapjárólis.

Ha a támogatott gazdálkodó szervezet, akkor az adatszolgáltatási kötelezettség kizárólag meghatalmazott útján teljesíthető. Ha az Ügyfél meghatalmazottat bíz meg az adatszolgáltatással, a Meghatalmazást 3 példányban kell kitöltenie. Az egyik példány az Ügyfélnél marad, a másik a meghatalmazottnál, a harmadikat postai úton kell eljuttatni az Ügyfél lakóhelye vagy székhelye szerint illetékes MVH megyei kirendeltségre.

Felhívjuk figyelmét, hogy a meghatalmazottnak regisztráltatnia kell az MVH Ügyfél-regisztrációs rendszerében (a www.mvh.gov.hu honlapról letölthető G001-es nyomtatványon), majd a saját ügyfélkapus azonosítójával teljesítheti az Ügyfél adatszolgáltatási kötelezettségét.

A meghatalmazást, annak elektronikus úton történő benyújtása után postai úton vagy személyesen is be kell nyújtani a MVH-nak. A postai úton, vagy személyesen benyújtott meghatalmazást a meghatalmazásban szereplő eljárási cselekmény elvégzését megelőzően kell benyújtani az ügyfél lakóhelye vagy székhelye szerint illetékes megyei MVH kirendeltségre, amely meghatalmazást az MVH - a képviseleti jogosultság ellenőrzését követően - nyilvántartásba veszi. Az adatszolgáltatás meghatalmazott általi elektronikus úton való benyújtásának feltétele - az előzetesen - postai úton vagy személyesen benyújtott meghatalmazás nyilvántartásba vétele.

2012. évtől az ügyfél technikai közreműködő igénybevételével is teljesítheti monitoring adatszolgáltatási kötelezettségét. Technikai közreműködőnek minősül a megyei Kormányhivatal mezőgazdasági szakigazgatási szervének munkatársa, a megyei Kormányhivatal kerületi állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatal falugazdász munkatársa, a Magyar Agrárkamara agrárkamarai tanácsadója vagy a Területi Szaktanácsadási Központokkal munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló, a szaktanácsadói tevékenység engedélyezéséről szóló 90/2009. (VII. 24.) FVM rendelet szerinti engedéllyel rendelkező szaktanácsadó, vagy a LEADER HACS-csal, valamint ÚMVP Képző Szervezettel munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló, az ügyfelek részére az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése kapcsán kizárólag technikai segítséget nyújtó személy.

Amennyiben az Ügyfél a fent leírt teljes körű adatszolgáltatási kötelezettségének nem tesz eleget, vagy késedelmesen, hibásan, valótlan adattartalommal, hiányosan, vagy nem az előírt módon teljesít, mulasztási bírsággal sújtható.

 

Felmerülő kérdéseivel kérjük forduljon a Dunamellék Leader Egyesület munkatársaihoz az alábbi elérhetőségeken: 6344 Hajós, Rákóczi F. u. 10., tel.: 78/404-641; 70/341-2616

A monitoring adatszolgáltatással kapcsolatos kérdésekben az MVH központi ügyfélszolgálata, hosszabbított munkaidővel áll az ügyfelek rendelkezésére minden nap 7:30-12:00, valamint 13:00– 17:30között fogadja a hívásokat a (1) 374-3603, és a (1) 374-3604telefonszámokon.

Hajós, 2011. február 24.

                                               Üdvözlettel:              

                                    Borbényi Laura s.k.


                            Dunamellék Leader Egyesület
                             munkaszervezet-vezető