Új Magyarország Vidékfejlesztési Program EU Home

Tisztelt Kedvezményezettek!

Rövid link: http://dunamellekleader.hu/hun/s_!news/i__2/i__148 | Feltöltés időpontja: 2012. április 26. 15:51
Ezúton tájékoztatjuk a 76/2011 VM rendelet alapján 2011. év végén LEADER pályázatot benyújtott ügyfeleinket, hogy a Dunamellék Leader Egyesület munkaszervezete valamennyi nyertes pályázó részére megküldte a pályázatnak helyt adó, illetve részben helyt adó határozatokat.

60 pályázat került támogatásra, a nyertes pályázók listája letölthető itt.

A HACS illetékességi területéhez tartozó 26 település nyertes pályázatainak megoszlását tartalmazó táblázat innen letölthető.

Felhívjuk figyelmét a pályázatban vállalt, illetve a jogszabályokban szereplő kötelezettségekre, melyek nem teljesítése jogkövetkezményeket von maga után.

Munkaszervezetünk 2012. május 3-án, csütörtökön 10.00 órakor fórumot szervez a támogatást elnyert pályázó részére, ahol tájékoztatást adunk a pályázók kötelezettségeiről, a határidőkről, a kifizetési kérelmek benyújtásának feltételeiről. A fórumra szóló meghívó innen letölthető. Megjelenésükre feltétlenül számítunk a beruházások és beszerzések sikeres megvalósítása érdekében.