Új Magyarország Vidékfejlesztési Program EU Home

További pályázati döntések a Kolon Menti HACS-nál

Rövid link: http://dunamellekleader.hu/hun/s_!news/i__2/i__401 | Feltöltés időpontja: 2019. december 23. 12:20
2019. december 18-i ülésén döntött a Helyi Bíráló Bizottság az utolsó 11 db beérkezett LEADER helyi támogatási kérelemről.

A HACS által megjelentetett 6 intézkedés pályázati felhívása 2018. év eleje óta volt nyitva, összesen 63 db helyi támogatási kérelem érkezett be, melyből az utolsó ülésen 11 db kérelemről döntött a bizottság. 9 kérelem került rangsorba, 2 kérelem elutasításra került.

A munkaszervezet a kérelmeket átadta a Kormányhivatalnak, majd ezt követően kerülhet sor a kötelezettségvállalásokra, azaz a támogatói okiratok kiküldésére, előreláthatólag február elején.

A LEADER pályázatok a Kolon Ment HACS-nál ezennel lezárultak. További pályázati lehetőség akkor várható, ha esetlegesen egyes pályázók a megítélt támogatást nem használják fel, a támogatásról lemondanak, vagy csak részben használják fel.

A munkaszervezet az alábbiak szerint összefoglalta a pályázati időszak végszámait:

2018 óta összesen 307.512.500 Ft támogatási igény érkezett be a HACS-hoz. Ebből a jogos, jóváhagyható támogatási igény 277.172.065 Ft volt. A HACS rendelkezésre álló fejlesztési forrása 249.529.563 Ft volt eredetileg, melyhez 9.458.667 Ft kiegészítő támogatást nyújtott a program Irányító Hatósága, melyhez még egy +10% keret is társul, mely azt jelenti, hogy a rendelkezésre álló forrás 110%-áig lehet lekötni a forrásokat. Így valamennyi beérkezett, jogosultsági kritériumoknak megfelelő, a meghatározott minimum pontszámot elérő projekt támogatásban részesülhetett.

Kísérjék figyelemmel honlapunkat! Amennyiben bármi kérdésük merül fel keressék a munkaszervezetet, amely készséggel áll rendelkezésükre!