Új Magyarország Vidékfejlesztési Program EU Home

Továbbra is lehet pályázni a LEADER felhívásokra

Rövid link: http://dunamellekleader.hu/hun/s_!news/i__2/i__501 | Feltöltés időpontja: 2022. április 29. 09:00
Tavaly júliusban megjelent kettő új LEADER felhívás a Kolon Menti Leader Egyesület illetékességi területén, melyből önkormányzatok és mikrovállalkozásnak minősülő vállalkozások igényelhetnek támogatást tevékenységük fejlesztésére.

A gazdaságfejlesztési tárgyú felhívás keretében nem mezőgazdasági vállalkozások, gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók igényelhetnek támogatást tevékenységük fejlesztésére. A vállalkozások részére 60%-os támogatási intenzitás került megállapításra azzal a feltétellel, hogy ha munkahelyteremtést vállalnak, akkor az intenzitás 75%-ra emelkedik. A maximálisan igényelhető támogatás 15 millió forint. Mezőgazdasági és induló vállalkozások továbbra sem pályázhatnak.
A nem jövedelemtermelő tárgyú felhívás keretében kizárólag önkormányzatok pályázhatnak 95%-os támogatási intenzitással, maximálisan igényelhető támogatás 8,5 millió forint.
Támogatás az alábbi tevékenységekre igényelhető a felhívások keretében:
- Épület, építmény felújítása, bővítése, korszerűsítése (nem energiahatékonyság)
- Épület, építmény, technológiai rendszer felújítása, korszerűsítése (energiahatékonyság)
- Új épület, építmény építése
- Új eszköz(ök), új gép(ek) beszerzése, új technológiai rendszer(ek) kialakítása
- Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák kialakítása
- Eszközök és gépek beépítéséhez kapcsolódó építési tevékenység
- Projektarányos akadálymentesítés
- Kisléptékű infrastruktúra-fejlesztés
- Immateriális javak beszerzése
- Marketing tevékenység
- Minőségbiztosítási rendszerhez való csatlakozás
- Tájékoztatás, nyilvánosság
Mindkét pályázati felhívás tartalmaz értékelési szempontrendszert, mely alapján kerülnek majd pontozásra a benyújtott támogatási kérelmek.  A rendelkezésre álló fejlesztési forrás jelenleg kb. 170 millió forint, melyből 100 millió forint a vállalkozások, 70 millió forint pedig az önkormányzatok részére áll rendelkezésre.
A pályázati felhívás folyamatosan nyitva van. A pályázati felhívás és dokumentáció az alábbi linken érhető el:
https://e-kerelem.mvh.allamkincstar.gov.hu/enter/leaderbongeszo/leaderBongeszo.xhtml