Új Magyarország Vidékfejlesztési Program EU Home

Új élelmiszeripari-borászati pályázati lehetőség

Rövid link: http://dunamellekleader.hu/hun/s_!news/i__2/i__391 | Feltöltés időpontja: 2019. augusztus 1. 20:42
A pályázat a Rövid Ellátási Lánchoz (REL) kapcsolódó beruházásokat támogatja az élelmiszeripar és a borászat területén. Kifejezetten a REL együttműködési csoport tagjai számára kínál olyan fejlesztési lehetőséget, ami hozzásegítik őket tevékenységük gazdaságos folytatásához.


A felhívás célja a termelés feldolgozással való továbbfejlesztése a minél nagyobb jövedelmezőség érdekében. További cél a saját, illetve az alkalmazotti foglalkoztatás fenntartása, az ágazati szereplők versenyképességének javítása, valamint a környezeti szempontok figyelembevételével történő fejlesztések megvalósítása.
A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 1,5 milliárd Ft. Támogatható tevékenységek mindkét célterületen (élelmiszeripar és borászat): a termeléshez kapcsolódó új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása; és/vagy a célterülethez tartozó tevékenységet szolgáló épületek, építmények kivitelezése.
A pályázat azokat favorizálja, akik már benne vannak egy rövid ellátási láncban és további energetikai beruházások megvalósítására készülnek. Az értékelési szempontok között nagyon hangsúlyos az energiahatékonyság javítása. Mezőgazdasági alapanyag termelő abban az esetben jogosult támogatásra, ha tagja olyan REL csoportnak, amely már nyert a VP3-16.4.1-17 kódszámú Együttműködések támogatása a REL és a helyi piacok kialakításáért, fejlesztéséért és promóciójáért című pályázaton, és az általa tervezett beruházás kapcsolódik, illetve összhangban van a REL csoport által benyújtott projekttervvel.
Az első benyújtási határidő: 2019. december 4. lesz, a keretösszeg mindössze 1,5 milliárd forint. A pályázati felhívás tervezete elérhető: https://www.palyazat.gov.hu/node/70603