Új Magyarország Vidékfejlesztési Program EU Home

Új LEADER felhívások pályázhatóak

Rövid link: http://dunamellekleader.hu/hun/s_!news/i__2/i__470 | Feltöltés időpontja: 2021. július 6. 10:14
Megjelent kettő új LEADER felhívás, melyből önkormányzatok és vállalkozók igényelhetnek támogatást tevékenységük fejlesztésére.

Az egyik felhívás gazdaságfejlesztési alapú, a korábbi „nem mezőgazdasági mikrovállalkozások fejlesztése” kiírásnak feleltethető meg. Tehát nem mezőgazdasági gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók pályázhatnak nem mezőgazdasági tevékenységük fejlesztésére. Mezőgazdasági vállalkozások továbbra sem pályázhatnak. A vállalkozások részére 60%-os támogatási intenzitás került megállapításra azzal a feltétellel, hogy ha munkahelyteremtést vállalnak, akkor az intenzitás 75%-ra emelkedik. A maximálisan igényelhető támogatás 15 millió forint.
A másik felhívás nem jövedelemtermelő célú, a korábbi „településkép és közterületek állapotának javítása” felhívásnak feleltethető meg, azonban csak önkormányzatok pályázhatnak 95%-os támogatási intenzitással, maximálisan igényelhető támogatás 8,5 millió forint.
Mindkét pályázati felhívás tartalmaz értékelési szempontrendszert, mely alapján kerülnek majd pontozásra a kérelmek.
A rendelkezésre álló fejlesztési forrás jelenleg kb. 170 millió forint, melyből 100 millió forint a vállalkozások, 70 millió forint pedig az önkormányzatok részére áll rendelkezésre.

A pályázati felhívás és dokumentáció az alábbi linken érhető el:
https://e-kerelem.mvh.allamkincstar.gov.hu/enter/leaderbongeszo/leaderBongeszo.xhtml