Új Magyarország Vidékfejlesztési Program EU Home

Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) IV. (LEADER) tengelyének ismertetése, pályázati lehetőségei

Rövid link: http://dunamellekleader.hu/hun/s_!news/i__2/i__18 | Feltöltés időpontja: 2009. szeptember 25. 17:47
Szeptember 17-én került meghirdetésre a LEADER rendelet, amely alapján október 1. és 31. között lehet benyújtani a helyi vidékfejlesztési stratégiával összhangban álló LEADER-pályázatokat a területileg illetékes Helyi Akciócsoporthoz, a Dunamellék Leader Egyesülethez.
Az intézkedéseket szabályozó általános rendelet megtalálható a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (FVM) honlapján (www.fvm.hu). A pályázathoz szükséges formanyomtatványok, valamint a HPME katalógus a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (www.mvh.gov.hu) honlapján már elérhető. A Dunamellék LEADER Egyesület területéről 3 jogcímre, ezen belül 6 célterületre nyújtható be pályázat, amelyek az alábbiak: 1.Mezőgazdasági eszközök beszerzésének támogatása Támogatás vehető igénybe mezőgazdasági termelők részére mezőgazdasági gépek és technológiai berendezések beszerzésére. Támogatható a pályázat benyújtási időszakának első napján hatályos MVH gépkatalógusa szerinti kizárólag első üzembehelyezésű kisértékű - egyenként nettó 1 millió Ft érték alatti - mezőgazdasági gépek és technológiai berendezések beszerzése. Támogatás igénylésére kizárólag mezőgazdasági termelő jogosult. Támogatásra jogosult az a mezőgazdasági termelő, akinek/amelynek mezőgazdasági üzemmérete nem haladja meg a 4 EUME -t. Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke hátrányos helyzetű területen és egyéb területen egyaránt 1 000 eurónak megfelelő forintösszeg. Az igénybe vehető támogatás legnagyobb mértéke hátrányos helyzetű területen és egyéb területen egyaránt 20 000 eurónak megfelelő forintösszeg. A támogatási intenzitás hátrányos helyzetű területen az összes elszámolható kiadás: ● Mikro- kis- és közép vállalkozás esetében 65 %-a ● Egyéni vállalkozó esetében 65 %-a ● Magánszemély esetében 65 %-a A támogatási intenzitás egyéb területen az összes elszámolható kiadás: ● Mikro-kis-közép vállalkozás esetében 60 %-a ● Egyéni vállalkozó esetében 60 %-a ● Magánszemély esetében 60 %-a A rendelkezésre álló keretösszeg a 2007-2013 -as időszakban hátrányos helyzetű területen 71 500 eurónak megfelelő forintösszeg, egyéb területen is 71 500 eurónak megfelelő forintösszeg. 2.Ipari területek kialakítása, fejlesztése Támogatás vehető igénybe zöldmezős beruházás keretében megvalósuló ipari területek létrehozására, ahol a megvalósulás helyszíne az adott település rendezési terve szerint jelenleg is ipari területnek minősül. Támogatható a szolgáltatási tevékenységhez szükséges, ipari célú hasznosítást eredményező építés, telekhatáron belüli kisléptékű infrastruktúra fejlesztése. A pályázó kötelezettséget vállal arra, hogy a létrehozandó ipari területen legalább 2 vállalkozónak helyet ad és a betelepült vállalkozások számát a fenntartási időszak végéig megtartja. A pályázónak nyilatkozni szükséges az ipari területbe betelepülő vállalkozások számáról. A létrehozandó ipari terület nagysága el kell hogy érje a 20.000 m2-t. Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke hátrányos helyzetű területen és egyéb területen egyaránt 1 000 eurónak megfelelő forintösszeg. Az igénybe vehető támogatás legnagyobb mértéke hátrányos helyzetű területen és egyéb területen egyaránt 60 500 eurónak megfelelő forintösszeg. A támogatási intenzitás hátrányos helyzetű területen az összes elszámolható kiadás: ● Önkormányzat, önkormányzati társulás esetében 65 %-a A támogatási intenzitás egyéb területen az összes elszámolható kiadás: ● Önkormányzat, önkormányzati társulás esetében 60 %-a A rendelkezésre álló keretösszeg a 2007-2013 -as időszakban hátrányos helyzetű területen 60 500 eurónak megfelelő forintösszeg, egyéb területen is 60 500 eurónak megfelelő forintösszeg. 3.Kiadványkészítés Támogatás vehető igénybe települési és térségi szintű, összefogással megvalósuló kiadványok készítésére. Támogatható a LEADER HACS településeinek gazdasági, turisztikai, természeti értékeit, kulturális hagyományait egyidejűleg bemutató kiadvány készítésével kapcsolatos adatgyűjtés, kiadványkészítés és -szerkesztés, nyomdai tevékenység, fotózás és grafikai tevékenység, valamint a kiadvány terjesztése. A kiadványkészítés legalább 2 szervezet együttműködésével valósul meg. A kötelező arculati elemek feltüntetése mellett fel kell tüntetni a Dunamellék-Felső-Kiskunság-Homokhátság-Sárköz Helyi Akciócsoport logóját. A kiadvány legalább 10.000 példányban kerüljön legyártásra. Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke egyéb területen 1 000 eurónak megfelelő forintösszeg. Az igénybe vehető támogatás legnagyobb mértéke egyéb területen 70 710 eurónak megfelelő forintösszeg. A támogatási intenzitás egyéb területen az összes elszámolható kiadás: ● Önkormányzat, önkormányzati társulás esetében 100 %-a ● Non-profit szervezetek esetében 100 %-a ● Egyházak esetében 100 %-a A rendelkezésre álló keretösszeg a 2007-2013 -as időszakban egyéb területen 70 710 eurónak megfelelő forintösszeg. 4.Helyi kulturális, muzeális értékek megőrzése, kiállítóhelyek Támogatás vehető igénybe a LEADER HACS településein működő kiállítóhelyek, berendezéseik és eszközök fejlesztésére. Támogatható a LEADER HACS településein működő kiállítóhelyeken, a térség értékeit bemutató tárgyak, eszközök felújítása, továbbá ezen értékek állagmegóvására, rendszerezésére szolgáló eszközök beszerzése, kiállítóhelyek kizárólag belső felújítása. Kizárólag olyan pályázat támogatható, amely legalább a pályázat benyújtásának időpontjától a fenntartási kötelezettség végéig biztosítja a legalább 20 óra/hét látogathatóságot. A pályázó az üzemeltetési kötelezettség időszaka alatt köteles a kiállítóhelyen a Dunamellék Leader Egyesület logójával ellátott nyitvatartási táblát jól látható helyen elhelyezni. Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke hátrányos helyzetű területen és egyéb területen egyaránt 1 000 eurónak megfelelő forintösszeg. Az igénybe vehető támogatás legnagyobb mértéke hátrányos helyzetű területen 25 000 eurónak megfelelő forintösszeg, egyéb területen 30 000 eurónak megfelelő forintösszeg. A támogatási intenzitás hátrányos helyzetű területen az összes elszámolható kiadás: ● Önkormányzat, önkormányzati társulás esetében 100 %-a ● Non-profit szervezetek esetében 100 %-a A támogatási intenzitás egyéb területen az összes elszámolható kiadás: ● Önkormányzat, önkormányzati társulás esetében 100 %-a ● Non-profit szervezetek esetében 100 %-a A rendelkezésre álló keretösszeg a 2007-2013 -as időszakban hátrányos helyzetű területen 31 500 eurónak megfelelő forintösszeg, egyéb területen 40 000 eurónak megfelelő forintösszeg. 5.Civil szervezetek támogatása Támogatás vehető igénybe működő, bejegyzett civil szervezetek eszközfejlesztésére. Támogatható civil szervezet tevékenységéhez kapcsolódó eszközök beszerzése. Irodai tevékenység ellátáshoz szükséges eszközbeszerzés önállóan nem támogatható. Irodai tevékenység ellátásához szükséges eszközbeszerzés együttes értéke nem haladhatja meg a nettó 300.000 Ft-ot. Kizárólag 2009. január 1. előtt bejegyzett civil szervezetek fejlesztése támogatható. Alapítási, működési és fenntartási költségek támogatása nem lehetséges. Kizárólag olyan eszközök beszerzését támogatjuk, mely az alapító okiratban lefektetett cél szerinti tevékenységek, illetve irodai tevékenység ellátásához szükségesek. Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke hátrányos helyzetű területen és egyéb területen egyaránt 1 000 eurónak megfelelő forintösszeg. Az igénybe vehető támogatás legnagyobb mértéke hátrányos helyzetű területen és egyéb területen egyaránt 10 000 eurónak megfelelő forintösszeg. A támogatási intenzitás hátrányos helyzetű területen az összes elszámolható kiadás: ● Non-profit szervezetek esetében 100 %-a A támogatási intenzitás egyéb területen az összes elszámolható kiadás: ● Non-profit szervezetek esetében 100 %-a A rendelkezésre álló keretösszeg a 2007-2013 -as időszakban hátrányos helyzetű területen 224 482 eurónak megfelelő forintösszeg, egyéb területen 290 257 eurónak megfelelő forintösszeg. 6.Rendezvények támogatása Támogatás vehető igénybe helyi közösség identitástudatának erősítése, hagyományok őrzése érdekében kulturális, történelmi, hagyományőrző, gasztronómiai, valamint egészségmegőrzést szolgáló rendezvények lebonyolítására. Támogatható a rendezvény szervezése, lebonyolítása, a rendezvényhez közvetlenül kapcsolódó marketing tevékenység, infrastruktúra- fejlesztés, kisértékű eszközbeszerzés. A rendezvény programjának tartalmaznia kell legalább 3, a LEADER HACS területéről érkező fellépő műsorát. Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke hátrányos helyzetű területen és egyéb területen egyaránt 1 000 eurónak megfelelő forintösszeg. Az igénybe vehető támogatás legnagyobb mértéke hátrányos helyzetű területen és egyéb területen egyaránt 10 000 eurónak megfelelő forintösszeg. A támogatási intenzitás hátrányos helyzetű területen az összes elszámolható kiadás: ● Önkormányzat, önkormányzati társulás esetében 100 %-a ● Non-profit szervezetek esetében 100 %-a A támogatási intenzitás egyéb területen az összes elszámolható kiadás: ● Önkormányzat, önkormányzati társulás esetében 100 %-a ● Non-profit szervezetek esetében 100 %-a A rendelkezésre álló keretösszeg a 2007-2013 -as időszakban hátrányos helyzetű területen 72 000 eurónak megfelelő forintösszeg, egyéb területen 92 000 eurónak megfelelő forintösszeg. További információt és bővebb felvilágosítást kaphatnak a Dunamellék Leader Egyesület munkaszervezetétől (6344 Hajós, Rákóczi F. u. 8-4., www.dunamellekleader.hu, tel/fax: 78/404-641) illetve az illetékes Helyi Vidékfejlesztési Irodá(k)tól