Új Magyarország Vidékfejlesztési Program EU Home

Újra lehet pályázni a LEADER felhívásokra

Rövid link: http://dunamellekleader.hu/hun/s_!news/i__2/i__472 | Feltöltés időpontja: 2021. augusztus 4. 17:39
Megjelent kettő új LEADER felhívás a Kolon Menti Leader Egyesület illetékességi területén, melyből önkormányzatok és vállalkozók igényelhetnek támogatást tevékenységük fejlesztésére.

A gazdaságfejlesztési tárgyú felhívás keretében nem mezőgazdasági vállalkozások, gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók igényelhetnek támogatást tevékenységük fejlesztésére. A vállalkozások részére 60%-os támogatási intenzitás került megállapításra azzal a feltétellel, hogy ha munkahelyteremtést vállalnak, akkor az intenzitás 75%-ra emelkedik. A maximálisan igényelhető támogatás 15 millió forint. Mezőgazdasági vállalkozások továbbra sem pályázhatnak.

A nem jövedelemtermelő tárgyú felhívás keretében kizárólag önkormányzatok pályázhatnak 95%-os támogatási intenzitással, maximálisan igényelhető támogatás 8,5 millió forint.

Támogatás az alábbi tevékenységekre igényelhető a felhívások keretében:

-        Épület, építmény felújítása, bővítése, korszerűsítése (nem energiahatékonyság)

-        Épület, építmény, technológiai rendszer felújítása, korszerűsítése (energiahatékonyság)

-        Új épület, építmény építése

-        Új eszköz(ök), új gép(ek) beszerzése, új technológiai rendszer(ek) kialakítása

-        Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák kialakítása

-        Eszközök és gépek beépítéséhez kapcsolódó építési tevékenység

-        Projektarányos akadálymentesítés

-        Kisléptékű infrastruktúra-fejlesztés

-        Immateriális javak beszerzése

-        Marketing tevékenység

-        Minőségbiztosítási rendszerhez való csatlakozás

-        Tájékoztatás, nyilvánosság

Mindkét pályázati felhívás tartalmaz értékelési szempontrendszert, mely alapján kerülnek majd pontozásra a benyújtott támogatási kérelmek.  A rendelkezésre álló fejlesztési forrás jelenleg kb. 170 millió forint, melyből 100 millió forint a vállalkozások, 70 millió forint pedig az önkormányzatok részére áll rendelkezésre.

A pályázati felhívás és dokumentáció az alábbi linken érhető el:

https://e-kerelem.mvh.allamkincstar.gov.hu/enter/leaderbongeszo/leaderBongeszo.xhtml