Új Magyarország Vidékfejlesztési Program EU Home

Zöld város lakossági fórum Izsákon

Rövid link: http://dunamellekleader.hu/hun/s_!news/i__2/i__368 | Feltöltés időpontja: 2018. július 10. 10:20 | vira.hu
A Bács-Kiskun Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. 2018. július 04-én, lakossági fórum keretében mutatta be az elkészült Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS)tervezetét. Mint ismeretes, 2018. április 09-én megtartott előzetes tájékoztatót követően, április 17-ig lehetett véleményt nyilvánítani az elképzelésekről. A most közzétett tervezet – véleményezésre – megküldésre kerül a szomszédos önkormányzatok, a megyei önkormányzat, illetve az Állami Főépítész részére, melyre 15 nap áll rendelkezésre. A képviselő-testület a beérkezett észrevételek és lakossági vélemények figyelembevételével fogadja el a végleges ITS-t.


A lakossági fórum keretében került sor a Zöld Város Projekt bemutatására is. Izsák Város Önkormányzata a Bács-Kiskun Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft-vel konzorciumban, „A Kossuth tér arculati megújítása, piactér kialakítása” címmel nyertes támogatási kérelmet nyújtott be a TOP-2.1.2-15 „Zöld város kialakítása” felhívásra 330 millió Ft támogatási összeggel. A projekt célja Izsák városközponti akcióterületének, amely megegyezik a belváros területével, gazdasági, társadalmi és környezeti szempontból történő, funkcióbővítő megújítása.

A projekt széleskörű igényfelméréssel megalapozott, legfontosabb tevékenységei:
•    A Városháza közvetlen szomszédságában található Kossuth Lajos tér felújításánál fontos arculati szempont a néhány éve felújított Szabadság térrel való összhang megteremtése. Megtörténik a zöldfelületek és burkolatok megújítása és az utcabútorok cseréje. A Kisizsáki-összekötőcsatorna partján a növényzet részben cserére kerül, hogy illeszkedjen a kialakult utcaképhez. Más helyszíneken is sor kerül környezetrendezésre, zöldfelületek rekonstrukciójára. Klimatikus, táji és helyi adottságokhoz jól alkalmazkodó növények kerülnek telepítésre minden érintett területen, beleértve a Kossuth teret és a csatornapartot.
•    A projekt egyik legfajsúlyosabb eleme az újonnan kialakítandó, eladók, vásárlók és üzemeltetők/fenntartók szempontjából minden igényt kielégítő, a teljes akadálymentesítés követelményrendszerének megfelelő piaccsarnok, amely a környezeti és pénzügyi fenntarthatóságát elősegítendően kedvező energetikai mutatókkal bír majd.
•    A tervezett beavatkozások egyik fontos célja és eredménye lehet a gyalogos és kerékpáros közlekedés feltételeinek javítása Izsák városban. Ennek megfelelően tervezett a zöldfelületek megközelíthetőségét elősegítő közlekedőfelületek kialakítása, kerékpártámaszok kihelyezése, parkolóhelyek megújítása és gyalogátkelőhely létesítése.
•    A közbiztonság javítása érdekében térfigyelő kamerarendszer kerül kiépítésre a projekt megvalósítási helyszínein.
•    A „soft” elemek keretében a környezettudatosságot erősítő oktatást, szemléletformálási kampányokat, műveleteket, valamint helyi termékek népszerűsítését és helyi identitást erősítő programok valósulnak meg.

A Zöld Város Projekt, – melynek elengedhetetlen feltétele az ITS megléte -, megvalósítása megkezdődött: a pályázati döntést követően megtörténtek a tervek pontosítása. Következő lépés a közbeszerzés és a kivitelezés. A tervezett befejezés 2019. év végére várható.