Új Magyarország Vidékfejlesztési Program EU Home

Tájékoztatás a LEADER pályázatok elektronikus benyújtásával kapcsolatban

Rövid link: http://dunamellekleader.hu/hun/s_!news/i__5/i__120 | Feltöltés időpontja: 2011. szeptember 12. 18:15
A LEADER 2011-es pályázati körében pályázatot kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani, ügyfélkapun keresztül. Az elektronikus benyújtásból fakadóan pályázatot csak azok az ügyfelek tudnak benyújtani, akiket az MVH-nál vezetett Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben már nyilvántartásba vettek, vagyis MVH regisztrációs számmal rendelkeznek.

Saját ügyfélkapuval rendelkező természetes személy ügyfelek maguk is benyújthatják pályázataikat. A saját ügyfélkapuval nem rendelkező természetes személyek és a cég, szervezet besorolású ügyfelek más természetes személy útján tudják benyújtani pályázatukat.

Ebben az esetben meghatalmazást vagy technikai közreműködést kell készíteni az elektronikus kérelem kitöltési felületen.

A Leader 2011-es pályázati körére vonatkozó 76/2011. (VII. 29.) VM rendelet lehetővé tette, hogy csak és kizárólag a HACS munkatársai ún. technikai közreműködőként segítsék az ügyfelek elektronikus pályázatainak benyújtását. A technikai közreműködő igénybevételét azonban legkésőbb a pályázat benyújtására rendelkezésre álló időszak első napját megelőző 20. napig, azaz szeptember 10-ig írásban jelezni kellett a Dunamellék Leader Egyesület felé, ahogyan erre a munkaszervezet az augusztus 11-én megjelent „Tájékoztatás LEADER projekt adatlap és pályázat benyújtásával kapcsolatos határidőkről és kötelezettségekrőltájékoztatójában felhívta a pályázók figyelmét.

Azon ügyfelek, akik nem jelezték a technikai közreműködő iránti igényüket szeptember 10-ig a munkaszervezet felé, meghatalmazott útján tudják benyújtani LEADER pályázatukat, ugyanis a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvényben (Ket.) foglaltak értelmében az ügyfél helyett meghatalmazottja is eljárhat.

Meghatalmazott bármely természetes személy lehet, aki

·        MVH ügyfél-regisztrációs számmal rendelkezik, (ha még nincs, akkor a G001 számú nyomtatványon kell kérelmezni a MVH illetékes megyei kirendeltségén) valamint

·        ügyfélkapus bejelentkezéssel rendelkezik (amennyiben nincs, a helyi okmányirodában lehet igényelni).

 

A meghatalmazást a pályázat kitöltést megelőzően kell az elektronikus felületen kitölteni, elküldeni elektronikusan az Ügyfélkapun keresztül. Valamint legkésőbb a meghatalmazásban szereplő eljárási cselekmény elvégzését megelőzően húsz nappal kell eljuttatni az ügyfél lakóhelye/székhelye szerint illetékes megyei MVH kirendeltségére!

Az MVH-nak elektronikusan beküldött „Meghatalmazás” alapján az MVH nyilvántartásba veszi a meghatalmazott adatait, a meghatalmazás idejét, a meghatalmazás jogcímét. Fontos, hogy a meghatalmazás az MVH-hoz papír alapon beérkezzen, mivel a Hivatal ezzel ellenőrzi az aláírások hitelességét.

A kérelem kitöltése csak akkor kezdhető meg, ha a meghatalmazás a MVH kirendeltségére beérkezik és elfogadásra kerül!

Meghatalmazás adható:

1.      Egyes intézkedések/támogatási jogcímek intézésére (teljes hatósági eljárásra, vagy eljárási cselekményekre

2.      Ügyfél-nyilvántartási ügyek intézésére

Adott jogcím, illetve eljárási cselekmény esetén több meghatalmazottat is meg lehet adni. Az adott meghatalmazás visszavonható/felmondható.

Amennyiben meghatalmazott útján történik a beadás, a meghatalmazásból 1 példány az meghatalmazónál, 1 példány a meghatalmazottnál marad, valamint 1 példányt a meghatalmazotton keresztül továbbítani kell az MVH lakóhely/székhely szerinti kirendeltségére. A dokumentum feldolgozása után lehet a kérelembe belépni.

 

A kérelem elektronikus úton történő benyújtása szempontjából a jelszó az ügyfél aláírását helyettesíti. Amennyiben az ügyfél megadja jelszavát meghatalmazottja vagy technikai közreműködője számára, hozzájárulását adja a nem nyilvános támogatási adatainak megismeréséhez/felhasználásához. Amennyiben az ügyfél saját ügyfélkapu regisztrációval rendelkezik jelszó használatra nincs szükség!

Azon ügyfelek, akik új igénylők vagy elfelejtették jelszavukat, új jelszót az MVH megyei kirendeltségein kérhetnek postai úton vagy személyesen a G946 Kérelem/adatszolgáltatás elektronikus úton történő intézéséhez szükséges jelszó iránti kérelem adatlapon.

A jelszót az első belépés előtt célszerű megváltoztatnia az ügyfélnek a weboldal erre kialakított felületén (ÜK nélkül).

A meghatalmazások érvényességének kezdeti időpontja a kitöltés dátuma. A meghatalmazás érvényességének vége megadható már a meghatalmazás kitöltésekor, vagy később visszavonhatja/felmondhatja azt.

Felhívjuk Ügyfelünk figyelmét, hogy amennyiben nem rendelkezik MVH regisztrációs számmal az ügyfélkapun ugyan be tud lépni, de a kérelem benyújtásához nem tud hozzáférni. Ezért a G0001-11-1 regisztrációs adatlapon szükséges a nyilvántartásba vétel kérelmezése!

 

További információk és nyomtatványok a MVH weboldalán az Ügyfélnyilvántartás menüpont alatt érhetőek el:

http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/ugyfelnyilvantartas