Új Magyarország Vidékfejlesztési Program EU Home

Tájékoztatás LEADER projekt adatlap és pályázat benyújtásával kapcsolatos határidőkről és kötelezettségekről

Rövid link: http://dunamellekleader.hu/hun/s_!news/i__5/i__113 | Feltöltés időpontja: 2011. augusztus 11. 14:44
A 76/2011 VM rendelet (jogcímrendelet) hatálybalépésének dátuma: 2011. július 30. Pályázat benyújtási időszak: 2011. szeptember 30. – október 31.

Projekt ötletek benyújtására az ügyfél rendelkezésére álló határidő:

A 76/2011 VM rendelet hatálybalépésének első napjától legkésőbb a pályázat benyújtási időszak kezdete előtti utolsó napig, tehát 2011. július 30. – 2011. szeptember 29.

A Hely Bíráló Bizottság (HBB) a felkészülési időszak alatt köteles legalább 2 ülést tartani. Az ülések számát a HBB a benyújtott projekt javaslatok számától teszi függővé.

A HBB első ülését köteles megtartani a jogcímrendelet hatálybalépését követő első 20 napon belül, tehát 2011. augusztus 19-ig.

A HBB az utolsó köteles megtartani legkésőbb a pályázat benyújtási időszak megkezdését követő 5. napon, tehát 2011. október 5-ig.

Az egyes HBB üléseken az ülés napját megelőző 5. napig beérkezett projekt javaslatokat bírálja el a Bizottság.

A HBB projekt javaslatok elbírálására tervezett ülései:

Első ülés:          2011. augusztus 19.– 2011. augusztus 14-ig beérkezett javaslatok tárgyalása

Második ülés:   2011. szeptember 12.– 2011. szeptember 7-ig beérkezett javaslatok tárgyalása

Utolsó ülés:      2011. szeptember 26.–2011. szeptember 21-ig beérkezett javaslatok tárgyalása

 

Amennyiben 2011. szeptember 21.- 29-ig tartó időszakban további projekt javaslat érkezik a munkaszervezethez, a HBB szükség szerint 2011. október 5-én is tart ülést.

A hiányosan, vagy hibásan benyújtott Projekt Adatlapok javítására a LEADER HACS munkaszervezete szólítja fel az ügyfelet a benyújtást követő 3 munkanapon belül. A hiányosságok pótlására az ügyfélnek az értesítés kézhezvételétől számított 5 munkanap áll rendelkezésére. A projekt javaslatokról szóló döntést a LEADER HACS munkaszervezete a döntéstől számított 5 munkanapon belül megküldi az ügyfél részére. Az ügyfél a HBB döntése ellen a döntés kézhezvételétől számított 5 napon belül fellebbezéssel élhet.

A HBB támogató nyilatkozatával rendelkező projekt javaslatokra 2011. szeptember 30. – október 31. között lehet pályázatot benyújtani.

A pályázat benyújtása kizárólag elektronikusan, ügyfélkapun keresztül lehetséges. Az ügyfél a pályázat benyújtásához igénybe veheti a LEADER HACS munkaszervezetét technikai közreműködőként, a felkérésnek a Dunamellék Leader Egyesület készséggel eleget tesz. A technikai közreműködő igénybevételét azonban legkésőbb a pályázat benyújtására rendelkezésre álló időszak első napját megelőző 20. napig, azaz szeptember 10-ig írásban jelezni kell a Dunamellék Leader Egyesület felé.