Új Magyarország Vidékfejlesztési Program EU Home

Tájékoztatás LEADER rendelet és pályázati felhívás megjelenéséről

Rövid link: http://dunamellekleader.hu/hun/s_!news/i__5/i__110 | Feltöltés időpontja: 2011. augusztus 4. 12:02
Ezúton tájékoztatjuk, hogy az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2011-től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 76/2011. (VII.29.) VM rendelet, valamint az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Irányító Hatóságának 99/2011. (VIII.2.) számú közleménye alapján 2011. szeptember 30 – október 31. között lehetőség van LEADER (IV. tengely) keretében pályázatot benyújtani. A Dunamellék LEADER Helyi Akciócsoport (HACS) illetékességi területén pályázatot az alábbi célterületekre lehet benyújtani:

·        Ipari területek kialakítása, fejlesztése

·        Helyi termékek feldolgozásának és piacra jutásának elősegítése

·        Kis értékű mezőgazdasági eszközök, gépek beszerzésének támogatása

·        Helyi termék ház kialakítása

·        Kiállítóhelyek fejlesztése, művészek, alkotók kiállításainak, alkotótáborainak szervezése

·        Kézműves műhelyek fejlesztése

·        Civil szervezetek eszközbeszerzésének és felújításainak támogatása

·        Települési kulturális értékek, hagyományok bemutatására szolgáló vidéki rendezvények támogatása

·        Hátrányos helyzetű fiatalok részére közösségi foglalkoztató tér kialakítása

A pályázati feltételeket a 76/2011 VM rendelet, a 99/2011. számú IH Közlemény és annak mellékleteként megjelent LEADER pályázati felhívás, a LEADER-kritériumrendszer és a célterület adatlapok együttesen tartalmazzák. A sikeres pályázat kidolgozásának első lépése ezen dokumentumok, valamint a célterületek, a kapcsolódó LEADER kritériumok, valamint a LEADER HACS honlapján található Helyi Vidékfejlesztési Stratégia (HVS) megismerése. Valamennyi kapcsolódó dokumentum elérhető a www.dunamellekleader.huoldalon.

A pályázatok benyújtása kétlépcsős eljárás keretében történik. Az első szakaszban a pályázónak be kell nyújtania a projekt ötletét tartalmazó javaslatot a Projekt Adatlap elnevezésű nyomtatványon. Az adatlap tartalmazza a tervezett fejlesztés rövid leírását, költségkalkulációt, a megvalósítás helyszínét és a HVS-hez, azaz a célterületenként meghatározott LEADER-kritériumrendszerhez való illeszkedés indoklását. A benyújtás történhet személyesen a Dunamellék Leader Egyesület munkaszervezeti irodájában átadás-átvételi jegyzőkönyv egyidejű aláírásával, illetőleg postai úton ajánlott vagy tértivevényes küldeményként. A Dunamellék Leader Egyesület Helyi Bíráló Bizottsága (HBB) a benyújtott Projekt Adatlap alapján vizsgálja, hogy a LEADER HACS által kidolgozott HVS-hez, azaz a célterületenként megfogalmazott LEADER-kritériumrendszerhez illeszkedik-e a projekt javaslat. Ez alapján bírálja el a projekt ötleteket és állítja ki támogató vagy elutasító nyilatkoztát. A HBB támogató nyilatkozata a pályázat benyújtásának és értékelésének alapfeltétele, a pályázat nem hiánypótolható részét képezi.

A projekt javaslatok benyújtására szeptember 29-ig van lehetőség.

Az eljárás második szakaszában a HBB támogatásával rendelkező projekt javaslatokra lehet benyújtani pályázatot szeptember 30. és október 31. között. A LEADER HACS által kidolgozott célterület-specifikus formanyomtatványok már elérhetőek a honlapunkon. Az általános mellékletek a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal honlapján lesznek elérhetőek közlemény formájában, várhatóan szeptember végétől.

Felhívjuk a Pályázók figyelmét, hogy a pályázatokat 2011. szeptember 30. és október 31. között kizárólag elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül az MVH által rendszeresített és az MVH honlapján közzétett formanyomtatványon, valamint az illetékes LEADER HACS által rendszeresített formanyomtatványon kell benyújtani. A pályázathoz csatolandó dokumentumokat szkennelt formában kell csatolni a pályázathoz.

Az ügyfél a pályázat benyújtásához igénybe veheti a LEADER HACS munkaszervezetét technikai közreműködőként, azonban ezt legkésőbb a pályázat benyújtására rendelkezésre álló időszak első napját megelőző 20. napig, azaz szeptember 10-ig írásban köteles jelezni a munkaszervezet felé.

A pályázat benyújtásának további fontos alapfeltétele az előzetes MVH regisztráció, vagyis az, hogy az ügyfél az MVH által kibocsátott regisztrációs számmal rendelkezzen, vagy legkésőbb a pályázat benyújtásával egyidejűleg az ügyfél G001-es adatlapon igényelje a regisztrációs számot.

Honlapunkon megtalálhatók a Projekt Adatlap és pályázat benyújtásához szükséges legfontosabb információk, dokumentumok.

Amennyiben LEADER támogatás igénylésre pályázatot kíván benyújtani, kérem mielőbb keresse fel munkaszervezetünket!