Új Magyarország Vidékfejlesztési Program EU Home

Tisztelt Pályázó!

Rövid link: http://dunamellekleader.hu/hun/s_!news/i__5/i__130 | Feltöltés időpontja: 2011. október 27. 10:21
Ezúton tájékoztatom, hogy a 119/2011 (X.21) IH Közleményben módosításra került az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2011-től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 76/2011. (VII.29.) VM rendelet pályázat benyújtási határidőre vonatkozó rendelkezése. Az új benyújtási határidő: 2011. november 15. Az erről szóló rendeletmódosítást az Irányító Hatóság már kezdeményezte.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a pályázat csak elektronikus formában nyújtható be ügyfélkapun keresztül! A pályázat benyújtásához MVH regisztrációs számmal kell rendelkezni. A civil szervezetek, gazdasági társaságok, egyházak, önkormányzatok csak meghatalmazással tudják benyújtani a pályázatot, mivel ügyfélkapus jogosultsággal csak magánszemély rendelkezhet. Csak olyan magánszemélyt lehet meghatalmazni, aki rendelkezik ügyfélkapus jogosultsággal, valamint MVH regisztrációs számmal. A meghatalmazást szintén elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül szükséges benyújtani a szervezet nevére kiállított jelszó megadásával.  A meghatalmazást 8 nappal a pályázat benyújtását megelőzően el kell készíteni, valamint meg kell küldeni az MVH megyei kirendeltsége részére (6001 Kecskemét, Pf.: 470.).  A pályázat benyújtására csak akkor lesz lehetőség, ha a meghatalmazást az MVH nyilvántartásba vette!

Tájékoztatom továbbá, hogy az elektronikus felület használatához az MVH készített egy segédletet, valamint egy kitöltési útmutatót, mely megtalálható az MVH honlapján (www.mvh.gov.hu) a 149/2011 (IX.20) MVH Közleményben, vagy az alábbi linken: http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk1492011.

Felmerülő kérdéseivel forduljon a Dunamellék Leader Egyesület munkatársaihoz az alábbi elérhetőségeken:

Cím: 6344 Hajós, Rákóczi F. u. 10.

Tel.: 78/404-641; 70/341-2616; 70/341-2655; 70/341-2617