Új Magyarország Vidékfejlesztési Program EU Home

Tisztelt Pályázók!

Rövid link: http://dunamellekleader.hu/hun/s_!news/i__5/i__133 | Feltöltés időpontja: 2011. november 28. 09:52
Tájékoztatjuk Önöket, hogy megjelent a 112/2011 (XI.24) VM rendelet, amely többek között az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2011-től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 76/2011. (VII. 29.) VM rendelet módosításáról is rendelkezik.

A módosítás szerint a pályázatokat 2011. szeptember 30. és november 15. között, valamint 2011. november 29-től december 5-én 18 óráig –, amely két intervallum egy támogatási kérelem benyújtási időszaknak minősül – elektronikus úton, az ügyfélkapun keresztül az MVH által rendszeresített és honlapján közzétett formanyomtatványon kell az MVH-hoz benyújtani. A pályázathoz csatolandó dokumentumokat szkennelt formában kell csatolni a pályázathoz.