Új Magyarország Vidékfejlesztési Program EU Home

Eszközbeszerzés a Go-Forest Kft-nél

Rövid link: http://dunamellekleader.hu/hun/s_!news/i__8/i__540 | Feltöltés időpontja: 2023. augusztus 7. 07:58
Az izsáki székhelyű Go-Forest Kft. VP LEADER Helyi Felhívások - Helyi fejlesztések támogatása című, VP6-19.2.1-52-9-21 kódszámú felhívás keretében 2.154.120Ft vissza nem térítendő támogatást nyert.

A vállalkozás izsáki székhelyű, erdőgazdálkodási szolgáltatások végzésével foglalkozik. A pályázat keretében földmérő eszköz beszerzését valósították meg, melynek segítségével pontosan fel tudják mérni a kívánt terület méretét és földrajzi elhelyezkedését. A projekt keretében beszerzésre került 1 db Leica GS07 CS20 LTE GNSS rover földmérő eszköz a hozzá tartozó ITR-6 szoftverrel együtt.
A teljes projektet nézve az alábbi tevékenységek valósultak meg:
I. Eszköz- és immateriális javak beszerzése: 1 db Leica GS07 CS20 LTE GNSS rover földmérő eszköz a hozzá tartozó ITR-6 szoftver megvásárlása;
II. Marketing tevékenység: elkészült a Kft. honlapja, melynek elérhetősége: www.go-forest.hu.
III. Kötelezően előírt nyilvánosság biztosítása: projekttábla és projektmatrica kihelyezése.
IV. Projektmenedzsment

A projekt révén eszközbeszerzés valósult meg, mely hozzájárul a cég versenyképességének és árbevételének növeléséhez azáltal, hogy egy gyors és korszerű eszköz beszerzésével a cég több megrendelést tud teljesíteni. A kötelező tájékoztatás és nyilvánosság követelménynek projekt tábla kihelyezésével eleget tettek. A projekt költségvetése a megvalósítás során is a piaci árakhoz igazodóan, reális és költséghatékony módon került összeállításra. A költségtételek átlagos piaci áron kerültek tervezésre, ezáltal hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elvét szem előtt tartva a tervezés és a megvalósítás során is. Árajánlatok közül a költséghatékonyságot, az 'értéket a pénzért' elvet és a pályázat célját figyelembe vevő, a legkedvezőbb árajánlattal rendelkező tétel került kiválasztásra.
A projekt 100%-a megvalósult a projekt támogatói okiratban jóváhagyott elszámolható költségeihez viszonyítva.

Beszámoló letöltése